Foto: Kirsten Berg

LINGLO – Lingvistiska landskap i det offentliga rummet

I LINGLO undersöker vi lingvistiska landskap i offentliga rum. Vi fokuserar på Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) ovh Egentliga Finlands tingsrätt i Åbo. I organisationer som detta styrs de lingvistiska landskapen av såväl lagstiftning som egna språkpolitiska dokument eller principer. Dels är vi intresserade av att utreda hur Finlands två nationalspråk, finska och svenska, syns i de lingvistiska landskapen, dels är vi intresserade av hur andra språk syns. Vilken information ges på olika språk? På vilket sätt avviker de lingvistiska landskapen i de två organisationerna från varandra? Vilka likheter uppvisar de?

Publikationer

Tolvanen, Eveliina, 2023: Miltä näyttää Turun julkisen sektorin kielimaisema? I: Hiiskuttua.