Foto: Kirsten Berg

LINGLO – Julkisten organisaatioiden kielimaisema

Tarkastelemme julkisten tilojen kielimaisemia keskittyen Turun yliopistolliseen keskussairaalaan (TYKS) ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen Turussa. Julkisten organisaatioiden kielimaisemaa säätelevät sekä kansallinen lainsäädäntö että organisaatioiden mahdolliset omat kielipoliittiset dokumentit (esim. TYKS:in kieliohjelma). Tutkimuskysymyksemme liittyvät yhtäältä siihen, miten kansalliskielet suomi ja ruotsi näkyvät julkisten tilojen kielimaisemissa ja toisaalta siihen, miten muut kielet näkyvät näissä kielimaisemissa. Mitä tietoa annetaan eri kielillä? Miten organisaatioiden kielimaisemat eroavat toisistaan ja missä suhteessa ne ovat samanlaisia.

Julkaisut

Tolvanen, Evliina, 2023: Miltä näyttää Turun julkisen sektorin kielimaisema? Hiiskuttua.