Foto: Suvi Harvisalo

SVIV – Svenskan i vården

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur den språkliga mångfalden hanteras inom vården i Åbo. Vi utreder hur olika språk är representerade i fysiska och digitala vårdmiljöer, vilka officiella eller inofficiella språkpolicyer som styr valet av språk, hur personalen ser på flerspråkighet och hur patienter som tillhör olika språkgrupper bemöts inom vården. Det är relevant att utreda vilka lösningar som fungerar väl och vilka utmaningar som fortfarande kvarstår. Samtidigt är det relevant att undersöka hur praktikerna ser ut i fråga om andra språk än svenska (och finska) och vilka skillnader det eventuellt finns på grund av språkens olika status.

Publikationer

Saloranta, Hanna, Sahlstein, Annmari, Wide, Camilla, Tolvanen, Eveliina & Frantzén, Janek, 2024: Den svenskbetonade läkar- och tandläkarutbildningen vid Åbo universitet – innovativt samarbete över fakultets- och universitetsgränser. I: Hiiskuttua 29.2.2024.

Sahlstein, Annmari, 2023: Suomenkielisten lääkäriopiskelijoiden asenteet ruotsinkielistä potilastyötä kohtaan. I: Kieli, hyvinvointi ja haavoittuvuus: Kohti kielellistä osallisuutta (red. J. Paananen, M. Lindeman, C. Lindholm & M. Luodonpää-Manni).

Tolvanen, Eveliina, 2023: Miltä näyttää Turun julkisen sektorin kielimaisema? I: Hiiskuttua.

Tolvanen, Eveliina, 2023: Monitieteinen teos kielen ja vanhuuden yhteydestä. I: Virittäjä 127(2).

Heinonen, Rebecka, Tolvanen, Eveliina & Wide, Camilla, 2022: Språket inom vården. En jämförelse av språkprogram för tre tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt i Finland. I: Svenskan i Finland 19.

Sahlstein, Annmari, 2020: Nu tror jag att jag vågar prata svenska mera än tidigare: finsktalande medicinstudenters tankar om att ”vara tvungen” att tala svenska. I: Svenskans beskrivning 37.

Sahlstein, Annmari, 2018: Svenska eller inte svenska? Finsktalande medicinstudenters syn på svenskan i Finland. I: Svenskan i Finland 17.

Sahlstein, Annmari, 2017: Varför borde jag kunna svenska? Finska medicinstudenters uppfattningar om svenskans betydelse i Finland och speciellt i läkaryrket. I: Svenskans beskrivning 35.

Sahlstein, Annmari, 2015: Ruotsia saisi olla enemmänkin – Lääketieteellisen tiedekunnan ruotsin opetuksen nykynäkymiä. I: Kielikeskus tutkii 2.

Sahlstein, Annmari, 2013: Skärgårdsmedicin och kultur – ”pakkoruotsia” Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. I: Kielikeskus tutkii 1.