Alle on koottu tiivistelmät kaikista biotekniikan DI-kurssilla DIBT0604-3001 Technology Outreach (OPS Kestävät biotekniset prosessit, 2022-2024) julkaistuista opiskelijaprojekteista. Linkit lopullisiin julkaistuihin töihin löydät kunkin infokortin lopusta. Lisätietoja kurssista: DIBT0604-3001 / pataka@utu.fi

Tieteellinen valokuvanäyttely

Julkaisija / publisher: Teemu Tuominen (testuo@utu.fi)

Julkaisupäivä / publication date: 2024-02-23

Projektin kuvaus / project description: Turun yliopiston bioteknologian laitoksen tiloissa kuvatuista tutkimuskohteista muodostettu valokuvanäyttely tieteestä kiinnostuneille.

Tavoite / objective: Valokuvanäyttelyn tavoitteena on esittää Turun yliopiston bioteknologian laitoksen tutkimuskohteita valokuvauksen muodossa.

Kohdeyleisö / target audience: Tieteestä, valokuvauksesta ja Turun yliopiston tutkimuskohteista kiinnostuneet.

Julkaisuformaatti / publication format: Verkossa ja fyysisesti julkaistava näyttely.

Julkaisualusta / publication platform: Digitaalisessa muodossa bioteknologian laitoksen verkkosivuilla. Fyysisen näyttelyn sijainti ilmoitetaan myöhemmin.

Linkki julkaistuun projektiin / link to the published project:

Kuva / image: Teemu Tuominen

Rahoitus: Erityiskiitokset valokuvanäyttelyn fyysisen esityksen rahoittajalle, Smartbio:lle (https://smartbio.fi)

Itämeren tilan seuranta – sinisimpukat raskasmetallien bioindikaattorina

Julkaisija / publisher: Iida Turpeinen (iijtur@utu.fi)

Julkaisupäivä / publication date: 2024-02-23

Projektin kuvaus / project description: Itämeri on herkkä ympäristön muutoksille. Tämän projektin aiheena on Itämeren tilan seuranta käyttäen sinisimpukoita, jotka tunnetaan “Itämeren supersuodattajina”. Sinisimpukoilla on kyky kerryttää raskasmetalleja, kuten elohopeaa, kadmiumia ja lyijyä, mikä tekee niistä merkityksellisiä bioindikaattoreita Itämeren saastumisen arvioinnissa.

Tavoite / objective: Tavoitteena on lisätä tietoisuutta Itämeren tilasta ja raskasmetallien vaikutuksista sen ekosysteemiin, sekä kertoa sinisimpukoiden käytöstä raskasmetallipitoisuuksien seurannassa.

Kohdeyleisö / target audience: Kaikki Itämeren tilasta kiinnostuneet

Julkaisuformaatti / publication format: Verkossa julkaistava teksti

Julkaisualusta / publication platform: Sähköisessä muodossa yliopiston verkkosivuilla

Linkki julkaistuun projektiin / link to the published project: Itämeren tilan seuranta – sinisimpukat raskasmetallien bioindikaattorina (.pdf)

Kuva / image: Aarne Lauerma

Järven kemikaalikäsittely – ratkaisu rehevöitymisongelmiin?

Julkaisija / publisher: Juuso Triipponen (jjtrii@utu.fi)

Julkaisupäivä / publication date: 2022-12-15

Projektin kuvaus / project description: Tiivis kansantajuinen kuvaus järven kemikaalikäsittelyprosessista sekä siihen päätymiseen vaikuttavista syistä ja sen seurauksista. Teksti tukeutuu vahvasti Littoistenjärven kemikaalikäsittelyyn sekä siihen liittyvään tutkittuun tietoon. Tekstissä tarkastellaan käsittelyn hyviä ja huonoja puolia perustuen niin Suomessa kuin ulkomailla tehtyihin käsittelyihin.

Tavoite / objective: Tavoitteena jakaa totuudenmukaista tietoa järven kemikaalikäsittelyprosessista sekä arvioida sen hyöty- ja haittavaikutuksia. Oikoa käsittelyyn liittyviä luuloja ja ennakkokäsityksiä.

Kohdeyleisö / target audience: Järviemme ekologisesta tilasta kiinnostuneet, kuten kuntien päättäjät ja järvien virkistyskäyttäjät.

Julkaisuformaatti / publication format: Verkossa julkaistava teksti.

Julkaisualusta / publication platform: Sähköisessä muodossa laitoksen verkkosivuilla. Jako teknillisen tiedekunnan Facebook-sivuille.

Linkki julkaistuun projektiin / link to the published project: www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/opiskelu/jarven-kemikaalikasittely-ratkaisu-rehevoitymisongelmiin

Kuva / image: Juuso Triipponen

Kestävä biotekniikka – Työmahdollisuudet Turussa

Julkaisija / publisher: Cecilia Österlund (cecilia.r.osterlund@utu.fi)

Julkaisupäivä / publication date: 2022-12-15

Projektin kuvaus / project description: Projektissa esitellään laajasti Turun työmahdollisuuksia Kestävät biotekniset prosessit -linjalta valmistuville diplomi-insinööreille. Projektiin valitut yritykset antavat monipuolisen kattauksen erilaisista teollisuusaloista sekä liiketoimintamalleista. Yritykset on ryhmitelty aloittain molemmissa julkaisumuodoissa selkeyden vuoksi. Lisäksi PDF-julkaisussa kerrotaan muutaman yrityksen työtarjontaa DI-työpaikkojen suhteen sekä parhaat työnhakukanavat kyseisiin yrityksiin.

Tavoite / objective: Tavoitteena on laajentaa biotekniikan opiskelijoiden näkemystä ja tietoisuutta tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Kohdeyleisö / target audience: Biotekniikan opiskelijat

Julkaisuformaatti / publication format: Verkkoselaimessa toimiva MindMap (www.mindmeister.com) sekä ladattavissa oleva PDF-tiedosto (.pdf) PowerPoint-dioista.

Julkaisualusta / publication platform: Technology Outreach -kurssin nettisivut.

Linkki julkaistuun projektiin / link to the published project: Kestävä biotekniikka – MindMap
diaesitys (.pdf)

Kuva / image: www.pexels.com

Tulevaisuuden teknologiset hiilinielut

Julkaisija / publisher: Einari Leinonen (einari.a.leinonen@utu.fi)

Julkaisupäivä / publication date: 2022-12-15

Projektin kuvaus / project description: Video tämän hetken käytössä ja kehitteillä olevista teknologisista hiilinieluista ja pientä vertailua kulutuksemme tasoon ja luonnollisiin hiilinieluihin.

Tavoite / objective: Tiedottaa kaikkia kiinnostuneita tulevaisuuden teknologisista hiilinieluista ja niiden kyvyistä kantaa nykyistä kulutustamme. Teknologisiin hiilinieluihin olisi tietämättömänä mukava luottaa, mutta realismi ei ole niin helppoa.

Kohdeyleisö / target audience: Kaikki kiinnostuneet ja YouTubea selaavat ihmiset

Julkaisuformaatti / publication format: VideoJulkaisualusta / publication platform: YouTube

Linkki julkaistuun projektiin / link to the published project: https://youtu.be/xHEI4551mms

Kuva / image: www.pexels.com/fi-fi/@pixabay

Geenejä ei tarvitse pelätä. Työkaluja kestävään tulevaisuuteen.

Julkaisija / publisher: Pauli Kallio (pataka@utu.fi)

Julkaisupäivä / publication date: 2022-12-15

Projektin kuvaus / project description: Kompakti tietoisku (esite) geneettisestä muokkauksesta ja sen mahdollisuuksista ja rajoitteista. Kertoo kansantajuisesti mitä geeniteknologian menetelmillä tehdään ja miksi. Lähtee liikkeelle taustoista, geeneistä ja geenien ohjaamista toiminnoista, sekä keskeisistä käsitteistä ja termeistä. Avaa lyhyesti geeniteknologian lainsäädäntöön ja valvontaan liittyviä asioita.

Tavoite / objective: Tavoitteena jakaa geneettisesti muokattuihin organismeihin (GMO) liittyvää tietoa ja edistää geeniteknologian alaan liittyvää rakentavaa keskustelua. Hälventää aiheeseen liittyviä epäluuloja.

Kohdeyleisö / target audience: Esimerkiksi lukiolaiset ja uudet opiskelijat. Peruskoululaiset ja suuri yleisö, kansa.

Julkaisuformaatti / publication format: Värituloste; kolmeen osaan haitariksi taitettu kaksipuolinen A4 paperituloste. Sähköinen .pdf

Julkaisualusta / publication platform: Eri tilaisuuksissa yleisölle jaettava esite / flyeri (mm. kouluvierailut, infotilaisuudet, iGEM-rekry). Ladattavissa myös sähköisessä muodossa laitoksen sivuilta.

Linkki julkaistuun projektiin / link to the published project: Luettava sähköinen versio (.pdf) Tulostettava kaksipuolinen A4 (.pdf) Tulostusohje (.txt)

Kuva / image: Pauli Kallio

Geenitekniikan lainsäädäntö pähkinänkuoressa ja sen mahdollisuudet kehittyä

Julkaisija / publisher: Frans Uusipaavalniemi (frans.g.uusipaavalniemi@utu.fi)

Julkaisupäivä / publication date: 2022-12-15

Projektin kuvaus / project description: Projektissa tarkastellaan nykyistä lainsäädäntöä ja siitä vastaavia viranomaisia Euroopassa sekä Yhdysvalloissa, vertaillaan niiden eroja sekä tuodaan ilmi Euroopassa vallitsevan tiukkojen säädösten tuomia ongelmia sekä ratkaisuja tilanteen muuttamiseksi.

Tavoite / objective: Projektin tavoite on luoda lukijalle yleinen kuva lainsäädännön nykytilasta sekä tuoda ilmi paikalleen jämähtäneen lainsäädännön ongelmia.

Kohdeyleisö / target audience: Biotekniikan opiskelijat

Julkaisuformaatti / publication format: .pdf

Julkaisualusta / publication platform: Ladattavissa Technology Outreach -kurssin sivulta

Linkki julkaistuun projektiin / link to the published project: Esite (.pdf)

Kuva / image: www.pexels.com

Vety hiilettömänä energianlähteenä

Julkaisija / publisher: Sonja Tuominen (sonja.h.tuominen@utu.fi)

Julkaisupäivä / publication date: 2022-12-15

Projektin kuvaus / project description: Projektissa käsitellään vetyä potentiaalisena energialähteenä, joka voisi pienentää hiilipäästöjä. Näkökulmana on lisätä tietoisuutta biologisesta vedyntuotannosta, koska vety tuotetaan tällä hetkellä sähkön avulla. Sähkö ei ole tällä hetkellä aina uusiutuvista lähteistä, joten biologinen tuotanto voisi olla avain vedyn päästöttömyyteen.

Tavoite / objective: Tämän projektin tavoitteena on levittää tietoisuutta vedyn hyödyistä ja realistisista haasteista.

Kohdeyleisö / target audience: Yliopistolla liikkuvat ihmiset

Julkaisuformaatti / publication format: Taiteltava A4-tuloste. Sähköinen .pdf-versio.

Julkaisualusta / publication platform: Jaettava esite

Linkki julkaistuun projektiin / link to the published project: Tulostettava esite (.pdf) Nettiversio (.pdf)

Kuva / image: Creative Commons ”Photobioreactor PBR 4000 G IGV Biotech” by IGV Biotech