Tie meren yli

Kulttuurinen vuorovaikutus
yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640–1828

Yliopistokaupunkien merkitys Ruotsin valtakunnassa

Nykyiset Ruotsi ja Suomi olivat vuosisatojen ajan samaa valtakuntaa. Historioitsijat ovat yhä uudelleen nostaneet esiin kulttuuriset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset yhteydet maiden välillä. Tie meren yli -hankkeessa (2019–2020) halutaan näyttää vuosisatoja kestäneet konkreettiset yhteydet meren yli, samoin kuin jatkuvan vuorovaikutuksen Uppsalaa ja Turkua ympäröivien alueiden välillä. Johtavana ajatuksena on tuoda näkyville historialliset yhteydet ja antaa niille uutta painoarvoa. Tarkoitus on nostaa esiin jatkuvuuden ja arkipäivän kulttuuriset yhteydet vuosina 1640–1828. Aikaa karakterisoivat yliopisto ja oppineisuus sekä kulttuurinen ja taloudellinen vuorovaikutus kaupunkien välillä, ja nämä jatkuivat Suomen Ruotsista erottamisen jälkeenkin.