Tiede, tanssi ja fonetiikka (T&T&F)

Tanssi uhanalaisten kielten ja foneettisen maailman tulkkina

Turun yliopiston fonetiikan ja LAB-labin toteuttama ja Koneen säätiön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kielitietoisuuden lisääminen ja koulutuksen saavutettavuuden parantaminen Namibiassa sekä tiedepohjaisen opetuksen, kielten tallentamisen että tanssitaiteen avulla.