Tita - älykäs mindfulness-app

Tita – älykäs mindfulness-app

Tita on toisen asteen opiskelijoille tarkoitettu mindfulness-sovellus. Tita kysyy käyttäjältään ensin kysymyksiä ja räätälöi sitten tälle sopivan 30 päivän mindfulness-kurssin vastausten pohjalta. Tita erottaa stressin, masennuksen ja ahdistuksen toisistaan ja osaa ohjata käyttäjää riippuen siitä minkälaiset asiat hänen elämässään Titaa käyttäessä ovat ajankohtaisia. Tutkimuksissa Titan aikaisemman version on todettu vähentävän ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta sekä lisäävän käyttäjän onnellisuutta. Titan on kehittänyt psykologi Oskari Lahtinen (PsT). Titaa koskevat yhteydenotot voi suunnata osoitteeseen polaht@utu.fi

Lähteet: Oskari Lahtisen Titaa käsitellyt väitöskirja: https://www.utupub.fi/handle/10024/150862

Ajankohtaista