Attack by Saracens, BL Royal 16 G VI, f. 442

Vihan pitkät jäljet

Argumenta: Vihan pitkät jäljet -hanke

Vihan pitkät jäljet oli Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke, joka toteutettiin vuosina 2017–2018.

Hankkeen toteutuspaikka oli Turun yliopiston Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) -tutkimuskeskus.

Tietoa hankkeesta

Argumenta: Vihan pitkät jäljet -hanke oli kaksi vuotta kestänyt keskustelu vihapuheen, polemiikin ja vastakkainasettelun kulttuurisista juurista ja kielellisistä käytännöistä. Lähestyimme hankkeessa ajankohtaisia kysymyksiä vihan ja kaunan vaikutuksista yhteiskuntaan asettamalla ne historialliseen perspektiiviin, sillä näitä ajankohtaisia teemoja on selitetty ja ratkaistu esimerkiksi keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuksessa. Esimodernia maailmaa tarkastelemalla voidaankin havaita, miten vihan ja vainon leviäminen voivat muuttaa kokonaisia yhteiskuntia.

Hankkeen työpajoissa kulttuurihistorian ja kielentutkimuksen tutkijat pohtivat muun muassa politiikantutkimuksen, sosiologian, oikeustieteen, oikeushammaslääketieteen ja uskontotieteen tutkijoiden sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten poliitikkojen, viranomaisten, toimittajien, taiteilijoiden ja kansalaisjärjestöjen edustajien, kanssa syitä vihapuheen ja vainon takana. Tarkoituksenamme oli koostaa työpajojen pohjalta raportti ja laatia konkreettisia työkaluja perättömien ennakkoluulojen lievittämiseen sekä sen ymmärtämiseen, mistä ennakkoluulot kumpuavat, miten ne kehittyvät ja miten niihin voidaan reagoida.

Tältä sivustolta löydät hankkeen keskeiset tulokset Vihan pitkät jäljet -kirjan ja selainpelin suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoa hankkeen tuloksista antaa professori Marjo Kaartinen, marjo.kaartinen[at]utu.fi

 

 

 

 

Etusivun kuva: ristiretkeleiset ja “saraseenit”, Chroniques de France ou de St Denis, British Library Royal 16 G VI, f. 442