Kuvaaja: Hanna Oksanen

YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät 2023
27.-28.9.2023 Turku

Kriittisiä ja reflektiivisiä näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen

YKTS 2023 Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestetään Turussa

YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät on suunnattu yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille tutkijoille, opettajille sekä käytännön toimijoille. YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivien erityisenä tavoitteena on lähentää tutkimuksen ja käytännön yhteyttä. Konferenssimuotoinen kahden päivän tilaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden myös nuorille tutkijoille harjoitella konferenssipaperien kirjoittamista ja esittämistä. YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin, Turun AMK:n, Varsinais-Suomen Yrittäjien, kansallisen YES verkoston sekä YKTS Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran kanssa. YKTS Yrittäjyyskasvatuspäiviä on rahoittanut Liikesivistysrahasto sekä sponsorina toimii Laitilan Wirvoitusjuomatehdas.

Vuoden 2023 YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivien teemana on Kriittisiä ja reflektiivisiä näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen. Tarkoituksena on herättää keskustelua yrittäjyyskasvatuksessa vallitsevan yrittäjyyden hyötyjen korostavan positiivisuusharhan ympärillä. Tämä on johtanut siihen, että samalla kun oppilaitoksissa pyritään ponnekkaasti edistämään opiskelijoiden yrittäjyyttä, jäävät monet tärkeät näkökulmat huomiotta. Esimerkiksi, toteutetaanko yrittäjyyskasvatusta kyseenalaistamatta totuttuja didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja? Toteutetaanko yrittäjyyskasvatusta inklusiivisesti? Mitkä ovat yrittäjyyskasvatuksen mahdolliset tahattomat tai negatiiviset oppimistulokset? Onko yrittäjämäinen toimintatapa ainoa mahdollinen ja oikea tapa toimia? Onko yrittäjyyteen kannustaminen eettistä ottaen huomioon yrittäjien polarisoituneet tulot? Onko yrittäjyyteen kannustaminen oikein, jos liiketoimintamahdollisuudet eivät ole eettisesti ja ympäristöllisesti kestäviä vaan aiheuttavat ongelmia yhteisölle tai yhteiskunnalle?

Lämpimästi tervetuloa Turkuun!

Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopiston viestintä

 

Yhteistyössä