Abstraktikutsu


ABSTRAKTIKUTSU Yrittäjyyskasvatuspäivät 2023

Tulevat Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestetään 27.-28.9.2023 Turussa. Konferenssin teemana on Kriittisiä ja reflektiivisiä näkemyksiä yrittäjyyskasvatukseen. Konferenssiin voi toimittaa arvioitavaksi a) tieteellisen abstraktin, b) käytännöllisen kehittämistyön tai c) ehdotuksen työpajasta.

Abstrakteja kutsutaan lähetettäväksi seuraaviin alateemoihin:

 • Yrittäjyyskasvatuksen kriittinen ja reflektiivinen tarkastelu
 • Yrittäjyyskasvatus ja arvot
 • Yrittäjyyskasvatus monitieteisenä tutkimusalana
 • Yrittäjämäisen kulttuurin rakentaminen yrittäjyyskasvatuksessa
 • Yrittäjyyskasvatuksen pedagogisia kokeiluja ja uusia käytänteitä
 • Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö
 • Yrittäjyyskasvatuksen arviointi
 • Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä
 • Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden oppimisen kansainväliset kysymykset
 • Digitaalisuus yrittäjyyskasvatuksessa
 • Kestävän kehityksen tavoitteet ja yrittäjyyskasvatus

Kirjoitusohjeet abstrakteille:

 • Enimmäispituus on 250 sanaa
 • Enintään 4 avainsanaa
 • Anonymisoitu abstraktiteksti lähetetään sähköpostin liitetiedostona Word-muodossa osoitteeseen: ykts2023(at)utu.fi
 • Ilmoita sähköpostin otsikkokentässä: YKTS2023 ja abstraktin otsikko
 • Sähköpostiviestistä tulee käydä ilmi:
  1. Käsitteleekö abstrakti tieteellistä tutkimusta, käytännöllistä kehittämistyötä/tapausta vai työpajaa
  2. Alateema
  3. Abstraktin otsikko (max 10 sanaa)
  4. Kirjoittajien nimet ja organisaatiot sekä vastaavan kirjoittajan sähköpostiosoite

Tieteellinen tutkimus:

 • Tutkimuksen tarkoitus
 • Tutkimuskysymykset
 • Teoreettinen viitekehys
 • Menetelmät
 • Keskeiset tulokset
 • Teoreettiset kontribuutiot ja käytännön implikaatiot

Käytännöllinen kehittämistyö/tapaus:

 • Kehittämistyön/tapauksen tarkoitus?
 • Mihin käytänteeseen haettiin parannusta/ratkaisua?
 • Mitä aiempia käytänteitä ja teorioita on huomioitu suunnitteluvaiheessa?
 • Millä tavalla kehittämistyö/tapaus on toteutettu?
 • Mitkä ovat keskeiset tulokset?
 • Tämän kehittämistyön/tapauksen merkittävimmät jatkoseuraamukset

Ehdotus työpajasta:

 • Työpajan tarkoitus
 • Työpajan toteutus
 • Keskeiset oppimistulokset/tulokset ja niiden hyödynnettävyys
 • Aiheeseen liittyvä tutkimus

Tärkeät päivämäärät & tiedot:

 • Abstraktiehdotusten määräpäivä on 3.5.2023 Huom! abstraktien jättöaikaa on jatkettu 14.5.2023 saakka
 • Ilmoitus abstraktin hyväksymisestä: 16.6.2023
 • Ilmoittautuminen avautuu: 16.6.2023
 • Artikkelin lähettäminen arvioitavaksi Word-tiedostona: 31.8.2023
 • Päivillä palkitaan paras paperi ja paras käytännöllinen kehittämistyö/tapaus
 • Lisätietoja: utu.fi/ykts2023