Yliluonnollinen toinen maailmansota

Kriittinen autoetnografinen tutkimus luomisprosessista  

Yliluonnollinen toinen maailmansota

Kirjoitan väitöskirjaa Turun yliopiston folkloristiikan oppiaineeseen toisen maailmansodan yliluonnollisiksi tulkituista kokemuksista. Erilaiset enteet, aavistukset ja näyt liittyvät omaan, läheisen ihmisen ja maan kohtaloon sotarintamilla, kotirintamalla ja evakkoteillä. Kokemukset eivät rajaudu sotavuosiin, vaan suomalaiset enteilivät sotaa jo ennen talvisodan syttymistä. Sotakokemukset säteilevät myös nykyaikaan. Moniäänisistä kokemuksista on muotoutunut tulkitsevia kokemuskertomuksia.  

Lue lisää

Kuva: “Summan maastoa 9.10.1941” / SA-kuva