Tutkimusjulkaisut

Tutkimusjulkaisut

VERTAISARVIOIDUT ARTIKKELIT

Jakonen, M., Jonker-Hoffren, P., Kontturi, K.-K., & Tiainen, M. (2021). Taidetyön yhteismuotoutuva todellisuus: Ehdotus monitieteiseksi lähestymistavaksi. Kulttuurintutkimus38(2–3), 96–112.  https://journal.fi/kulttuurintutkimus/article/view/102980