ChangeMakers

Start-ups for sustainable environment created by youngsters

CB851 ChangeMakers – Start-ups for sustainable environment created by youngsters

 

 

Projektin kesto 

1.3.2020 – 31.11.2022

 

 

Projektin rahoitus 

Koko projektin rahoitus: € 1.391.148,03, ERDF € 1.080.723,05
Projektia koordinoivan yliopiston (UTU) rahoitus: € 364.531,60, ERDF: € 273.398,70

 

 

Tutkimus

Lue tietosuojailmoitus täältä:
https://seafile.utu.fi/

 

 

 

Projektin tulokset

 

Projekti suunnitteli ja toteutti toiminnallisen ja käytännönläheisen opintokokonaisuuden toiselle asteelle ja ammatilliselle koulutukselle.Projektiin osallistui 253 opiskelijaa, jotka jaettiin kansainvälisiin tiimeihin. Tiimit perustivat 53 start-up yritysideaa, joiden jokaisen tehtävänä oli ratkaista Baltian alueen yritysten ympäristöhaasteita.
Nämä opiskelijajohtoiset start-upit kehittivät monipuolisia ja innovatiivisia ideoita, kuten konkreettisia tuotteita, palveluita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka kaikki painottivat kiertotalouden ja kestävyyden periaatteita.
Yritysten luomien ympäristöhaasteiden avulla projektissa saavutettiin merkittävää kansainvälistä yhteistyötä yritysten ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijat saivat monipuolisia kokemuksia kulttuurien välisestä viestinnästä ja kansainvälisestä tiimityöskentelystä. Mukana oli yhteensä 18 Baltian alueen yritystä.
Projektiin osallistui 10 koulua Baltian alueella, joissa koulutettiin 16 opettajaa opintokokonaisuuden toteuttamista varten. Opintokokonaisuus suunniteltiin tukemaan ja vahvistamaan olemassa olevia opetussuunnitelmia, keskittyen erityisesti kestävyyteen, kiertotalouteen ja yrittäjyyteen.
Opintokokonaisuus koostui korkealaatuisista verkko-oppimismateriaaleista, jotka käsittelevät keskeisiä aiheita, kuten innovaatioiden hallinta, prototyyppien valmistus, markkinatutkimus ja pitchaus, tarjoten opiskelijoille kattavan tietopaketin start-up yritysten kehittämiseen ja edistämiseen. Edellä mainitut materiaalit ovat kätevästi saatavilla kaikille avoimella verkko-oppimisalustalla ”ePlatformilla”, jota voidaan käyttää myös tulevaisuudessa opetustarkoituksiin.

 

Tutustu projektiin

ChangeMakers sosiaalisessa mediassa