Tietoa hankkeesta

CB851 ChangeMakers – Start-ups for sustainable environment created by youngsters

 

Kaikkia Central Baltic -maita yhdistää sama haaste: yhteiskunnan ja yritysten tulisi toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ympäristön ehdoilla. ChangeMakersin tavoitteena on vahvistaa nuorten yrittäjähenkisyyttä ja tuottaa 50 kansainvälisten opiskelijatiimien ideoimaa start-up -harjoitusyritystä.

Opiskelijoiden yritysideat perustuvat paikallisten yritysten esittelemiin, todellisiin ympäristöhaasteisiin. Projekti yhdistää jokaisesta hankemaasta 14-17 -vuotiaita nuoria ja heidän opettajiaan, jotka yhdessä projektin mentoreiden ja yritysten edustajien kanssa tutkivat kiertotalouteen liittyviä haasteita ja ratkaisumalleja.

Hankkeeseen osallistuu yhteensä 250 nuorta. ChangeMakers -hankkeessa käynnistettyyn, kehitettyyn  ja testattuun opintokokonaisuuteen kuuluu avoin oppimisalusta ePlatform, jolle on koottu tietoa ja oppimateriaaleja 1) ympäristöasioista (turvallisuus, lainsäädäntö), 2) yrittäjyydestä (yrityksen perustaminen ja kansainvälisyys etäyhteyksin) 3) opetusmateriaalit opettajille (kestävän kehityksen mukainen yrittäjyyskasvatus) 4) pedagoginen opintokokonaisuus lukioille ja ammattikouluille.

Projektiin osallistuvat opiskelijat kehittävät innovatiivisuuden, kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteiden soveltamista ympäristöhaasteisiin ja yritystoimintaan. Oppimiskokonaisuuteen kehitetyt työkalut osana ePlatformia jaetaan eri viestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa, hyödyntäen Central Balticin alueelle ja laajemminkin.

 

 

Entrepreneurship means the ability to transform ideas into business  
and to learn to think in new paths, to think outside the box.  
Learn to Change – Change to learn. 

ChangeMakers