Dining Flow

Mikä on Dining Flow? 

Dining Flow -projektin tarkoitus on parantaa ruokailijoiden ja palveluntarjoajien kokemuksia, ja lisätä kestävyyttä itsepalveluravintoloissa (Self Service Restaurant, SSR). Tavoitteeseen päästään tarjoamalla palveluntarjoajille konkreettisia datalähtöisiä päätöksenteon tukityökaluja ja -ratkaisuja, jotka syntyvät yhdistäen ruokailijoiden toiminnan ja kokemusten tutkimus itsepalveluravintoloiden sidosryhmiltä, laitteistoilta ja ympäristöltä (eli rakennuksilta ja niiden käyttäjiltä) saatavaan dataan.

Keitä on mukana? 

Poikkitieteelliseen tiimiimme kuuluu seitsemän suomalaista yritystä (KONE, Haltian, Jamix, Smartkichen, Safera, Metos, SYK), yksi kansainvälinen organisaatio (Sodexo) ja monialainen akateeminen tiimi Turun yliopistosta (tietotekniikka, konetekniikka, funktionaalisten elintarvikkeiden foorumi, kauppakorkeakoulu ja Flavoria). Projektia koordinoi tietotekniikan laitoksen ohjelmistotekniikan tutkimusryhmä.

University of Turku logo
KONE logo
Jamix logo
Smart Kitchen logo
Haltian logo
Safera logo
Sodexo logo
Metos logo
SYK logo
UTU Flavoria link box

Rahoitus

Business Finland on myöntänyt hankkeelle 2 M€ rahoituksen, osana Veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitusta. Hanke toteutetaan vuosina 2023-2025.

Yhteystiedot

diningflow@utu.fi