FinnBrain studien

Hur påverkar miljön och genetiska faktorer barnets utveckling?

FinnBrain studien

FinnBrain studien påbörjades år 2010 och dess avsikt är att utreda den sammanlagda påverkan av miljö och genetiska faktorer på utvecklingen av barnets hjärna. Studien planeras pågå under flera årtionden. Projektet sammanför flera vetenskapsfält, och har omfattande samarbetsrelationer med inhemska och internationella forskningsgrupper. I undersökningen deltar familjer från Åbo och dess kranskommuner, samt familjer från Åland.

I sociala medier