Undersökningsbesök

Efter barnets födsel bjuds en del familjer in till frivilliga undersökningsbesök. Dessa besök omfattar bl.a. hjärnavbildningar, barnläkarundersökningar, neuropsykologiska test, och olika provtagningar. Av undersökningsbesöken kan endast barnens utvecklingspsykologiska besök genomföras helt och hållet på svenska, men familjer som förutom svenska också talar finska är även välkomna till barnets magnetundersökning, barnets läkarundersökning, och föräldrarnas neuropsykologiska undersökningsbesök.

Barnets utvecklingspsykologiska undersökningsbesök
•I besöket ingår både barnets egna samt förälderns och barnets gemensamma, lekfulla uppgifter, genom vilka barnets psykologiska utveckling undersöks.
•I slutet av besöket får man feedback.
•Besöket tar ca 2 timmar.
Kontaktperson:
Elisabeth Nordenswan, psykolog, doktorand, elisabeth.nordenswan@abo.fi

Barnets magnetundersökning
•På magnetundersökningsresan får man bekanta sig med en alldeles ny slags kamera och avbildningsmetod. Barnet får själv planera resans tema, det kan lika väl vara en raketresa eller en prinsessfotografering som en magnetröntgen av hjärnan.
•Som minne av besöket får familjen en magnetundersökningsbild av barnets hjärna.
•Besöket tar ca 3 timmar.
Kontaktperson:
Susanne Sinisalo, forskningsskötare, susanne.sinisalo@utu.fi

Barnets tal- och språkundersökning
•Barnet gör uppgifter som mäter förmågan att producera och förstå tal, och föräldern fyller i frågeformulär vars frågor berör barnets utveckling samt tal- och språkförmågor. Vidare bedöms barnets hörsel. Barnet måste vara finskspråkigt för att kunna delta i det här besöket.
•Familjen får efter besöket information om barnets tal- och språkkunskaper i förhållande till den förväntade åldersnivån.
•Besöket tar ca 1-2 timmar.
Kontaktperson:
Aura Yli-Savola, kliniska lärare, talterapeut, aeylsa@utu.fi

Barnets läkarundersökning
•Ett avföringssampel tas hemma, och barnet lämnar ett blodprov. Efter provtagningen ringer en barnläkare hem. Samtalet omfattar genomgången av ett frågeformulär som på förhand fyllts i hemma, och familjen får höra resultaten från blodprovet gällande ev. allergier. Om oro kring barnets välmående uppstår hänvisas barnet vid behov till vidare vård eller till en barnläkare.
Kontaktperson:
Minna Lukkarinen, specialläkare i pediatri, minna.lukkarinen@utu.fi

Föräldrarnas neuropsykologiska undersökningsbesök
•Till föräldrarnas eget undersökningsbesök bjuder vi in både pappor och mammor. Under besöket görs neuropsykologiska uppgifter, och frågeformulär fylls i.
•Besöket tar ca 2 timmar.
Kontaktperson:
Eeva-Leena Kataja, psykolog, eeva-leena.kataja@utu.fi