Undersökningsbesök

Vid 9-års ålder startar en ny delstudiehelhet i FinnBrain.
Barn och föräldrar inbjuds till familjens hälsobesök. Förutom det, beroende på i vilka delstudier barnet med föräldrar redan deltagit i eller hur det utlottas, kan det bjudas in även på andra besök. Inbjudningen sker per telefon. Välbekant från tidigare är deltagandet alltid frivilligt och på besöken satsas på trivsel och framskridning i barnets egna takt. Ni är varmt välkomna att delta och tillsammans göra unikt forskningsarbete!

 

Frivilliga delstudier

Familjens hälsobesök

På besöket undersöks barnets och föräldrarnas hälsa.

Före besöket tas det hemma av barnet ett avföringsprov. På undersökningsbesöket kollas barnets tillväxt, tas blodprov, hårprov och slemhinneprov från näsan och kinden. Även av föräldrar tas blodprov och måtten. Till slut ifylls frågeformulär.

Besöket tar ca en timme och mellanmål finns att få.

Ifall det uppstår någon oro gällande barnets hälsa, vägleds barnet vid behov till fortsatt vård.

Kontaktperson: forskande läkare Anna Aatsinki

Utvecklingspykologiskt besök + språkets och inlärningens besök

Besöket tar allt som allt sex timmar. Halvvägs under besöket hålls en timmes matpaus, kostnader som uppkommer av detta återbetalas åt familjen.

Om besöket förverkligas under en dag, har barnet möjlighet att ta ledigt från skolan för detta.

Det ges skriftlig feedback om psykologiska utvecklingen, språkets utveckling och inlärningen.

Med föräldrarnas samtycke samlas med hjälp av ett frågeformulär in information även från skolan av barnets lärare.

Detta besök ordnas på finska.

Kontaktperson: projektforskare Satu Savo 

Hjärnundersökningsbesök - EEG

På besöket kläs det på huvudet en mössa som mäter den elektroniska aktiviteten i hjärnan (EEG).

Som en del av undersökningen lyssnar barnet på olika ljud och tittar på bilder, för att forskarna är intresserade av, hur hjärnan reagerar på dessa.

Besöket tar ca två timmar.

Detta besök ordnas på finska.

Kontaktperson: doktorand Silja Luotonen

Hjärthälsan och tidiga livshändelser

I ultraljudsundersöknigen kartläggs barnets och förälders halspulsåderns och bukaortans artärväggars tjocklek, vilket beskriver hjärthälsan. Förutom detta tas måtten på besöket och blodtrycket kollas.

Från barnets utvecklingssynvinkel kan tidiga livshändelser vara relevanta. På det här besöket erbjuds för första gången åt barnet en möjlighet att bli hörd angående rörande händelser barnet upplevt.

Barnets tidiga livshändelser, såsom förändringar i familjerelationer eller upplevelser av diskriminering eller mobbning, utreds av förälder med ett frågeformulär och av barnet som intervju.

Besöket tar två timmar och mellanmål finns att få.

Kontaktpersoner: forskande läkare Anna Aatsinki och forskande psykolog Eeva-Leena Kataja

Hjärnundersökningsbesök - MRI

Under besöket ligger barnet stilla i en rörformad magnetkamera som ger information om hjärnans struktur och funktion.

I början av hjärnavbildningen får barnet titta på ett program som det själv väljer. Under fotograferingen tittar barnet också på videor som valts ut av forskarna och gör uppgifter.

Besöket tar ca två timmar. Deltagaren serveras ett lättare mellanmål under besöket.

Före besöket kommer du också att bli ombedd att fylla i frågeformulär.

Kontaktperson: forskande läkare Elmo Pulli (elpepu@utu.fi)