Kontaktuppgifter

Ansvarig ledare för forskningen
Hasse Karlsson, professor
Tfn. 050 3217827
hasse.karlsson@utu.fi

Linnea Karlsson, professor
Tfn. 040 7445052
linnea.karlsson@utu.fi

Eija Jossandt, projektkoordinator
Tfn. 050 5166148
info@finnbrain.fi

Saija Tarro, projektkoordinator
Tfn. 050 3455226

Susanne Sinisalo, forskningskoordinator
Tfn. 040 1728436

Johanna Ravaska, bioanalytiker
Tfn. 050 5166342

Kaisu Kaistinen, forskningsskötare
Tfn. 050 4071618

Hanna Pynnönen, forskningsskötare
Tfn. 050 3259873

Rojin Shokriehzadeh, forskningsskötare
Tfn. 050 3471051

Jaana Haapanen, forskningsskötare
Tfn. 050 3011346

Selina König, forskningsskötare

Petra Rajala, forskningsskötare

Anne-Mari Pieniniemi, forskningsskötare

Laura Perasto, statistiker

Teemu Kemppainen, IT designer

Tuomo-Artturi Autere, IT designer
Tfn. 050 3416429

Forskarnas kontaktuppgifter finns i samband med delstudiernas presentationer:
Vetenskap och forskning > Delstudier

Kinakvarngatan 8-10
FI-20014 Åbo universitet
Finland