Meneillään olevat tutkimuskäynnit

Lapsen syntymän jälkeen osa perheistä kutsutaan vapaaehtoisiin osatutkimuksiin. Näissä tutkimuksissa tehdään muun muassa aivojen magneettikuvauksia, lastenlääkärin tarkastuksia, neuropsykologisia testejä tai otetaan erilaisia näytteitä.

 

Vapaaehtoiset osatutkimukset

Aivokuvantaminen

Osa perheistä kutsutaan MRI-tutkimukseen eli aivojen magneettikuvaukseen. Magneettikuvausta pidetään täysin turvallisena myös lapsille. FinnBrainin kuvauksissa käytämme tunnetuimpia ja yleisimmin käytettyjä tekniikoita. Tässä osatutkimuksessa keskitytään aivojen rakenteellisten ja toiminnallisten ominaisuuksien yhteyksiin lapsen kehitykseen. Kokenut radiologi tarkistaa kaikki kuvat, ja perheet saavat tutkimuksesta muistoksi kuvan lapsen aivoista. Magneettikuvaus toteutetaan eri tavoilla aina ikävaihe huomioiden ja yhteistyössä perheiden kanssa.

Leikki-ikäisiä lapsia (4-8v) kutsutaan osallistumaan maksimissaan kolmelle kuvantamiskäynnille. Jokainen käynti suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja lapsentahtisesti tiiviissä yhteistyössä valveilla olevan lapsen ja hänen perheensä kanssa leikkien, harjoitellen ja videoita katsellen. Viisivuotiaita lapsia kutsutaan kuvantamiskäynnin lisäksi myös kehityspsykologiselle tutkimuskäynnille. Tavoitteena on tässäkin ikäpisteessä selvittää yhtäaikaisesti aivojen rakennetta ja lapsen taitojen kehitystä. Kuvantamistuloksia hyödynnetään myös osatutkimuksessa, jossa selvitetään, onko raskaudenaikaisille lääkityksille altistumisella merkitystä lapsen aivojen kehitykselle.

Yhteyshenkilöt:
Susanne Sinisalo, tutkimushoitaja, puh. 040 1728436
Venla Kumpulainen, LK, tohtorikoulutettava
Elmo Pulli, M.B., LK, tohtorikoulutettava
Eero Silver, M.B., LK, tohtorikoulutettava
Anni Copeland, LK, tohtorikoulutettava

 

 

Päivähoitotutkimus

Lasten stressinsäätely päivähoidossa

Päivähoitotutkimukseen on kutsuttu mukaan sekä kotihoidossa että kodin ulkopuolisessa päivähoidossa olevia lapsia. Tutkimuksessa ollaan erityisen kiinnostuneita lasten stressinsäätelystä ja vuorokausikortisolin vaihtelusta varhaislapsuuden eri ympäristöissä. Lisäksi tutkitaan lapsen yksilöllisten piirteiden, kuten temperamentin ja sosiaalisten taitojen yhteyttä stressinsäätelyyn sekä kotona että päivähoidossa. Lapsen kortisolitasoja mitataan sylkinäytteistä, joista voidaan määritellä kortisolihormonin pitoisuuksia. Sylkinäytteitä otetaan neljä kertaa päivän aikana kahtena peräkkäisenä päivänä.

Tutkimus ei edellytä perheiltä tulemista varsinaiselle tutkimuskäynnille vaan näytteet otetaan lapsen omassa kodissa ja päivähoidossa. Kotihoidossa olevilta lapsilta näytteet kerätään kahtena peräkkäisenä päivänä kotona. Tutkimushoitaja opastaa näytteiden ottamisen sekä toimittaa tarvittavat välineet ja ohjeet lapsen vanhemmille sekä päiväkoteihin. Näytteenotto toteutetaan kolmessa eri ikäpisteessä, jolloin ensimmäiset näytteet on otettu noin kaksivuotiaina ja seurantanäytteet lasten ollessa 3,5-vuoden ja 5-vuoden ikäisiä. Lisäksi keräämme kyselylomakkeilla tietoa muun muassa lapsen temperamentista, sosiaalisesta kehityksestä ja vertaissuhteista sekä päivähoidon olosuhteista, kuten ryhmien koosta ja henkilökunnan määrästä.

Yhteyshenkilöt:
Katja Tervahartiala, KM, projektikoordinaattori, tohtorikoulutettava, puh. 050 5706772
Johanna Ravaska, projektityöntekijä, puh. 050 5166342

 

Kehityspsykologinen tutkimus 5 vuoden iässä

Leikki-ikäisten lasten kehityspsykologinen käynti 5 vuoden iässä

Osa leikki-ikäisistä lapsista kutsutaan 5 vuoden iässä kehityspsykologiselle tutkimuskäynnille. Käynti koostuu 1) silmänliikemittauksesta, jossa tutkitaan lapsen tarkkaavuuden suuntautumista erilaisiin kasvokuviin, 2) lapsen neuropsykologisesta kehitysarviosta, 3) vanhemman ja lapsen yhteistoiminnan videoinnista leikkitilanteessa, 4) vanhemman täyttämistä kyselylomakkeista. Tutkimuskäynnin kesto on noin 2 tuntia.

Lisäksi vanhemmilta pyydetään erikseen lupa käynnillä otettavaan lapsen hiusnäytteeseen.

Yhteyshenkilöt:
Elisabeth Nordenswan, PsM, psykologi, tohtorikoulutettava, puh. 040 7231075
Eeva Holmberg, PsM, psykologi, tohtorikoulutettava

 

Puheen ja kielen tutkimus 5 vuoden iässä

Puheen ja kielen tutkimuksessa lapsi tekee puheen tuottamista ja ymmärtämistä mittaavia tehtäviä. Vanhempi vastaa kysymyksiin, jotka koskevat lapsen kehitystä sekä puheen ja kielen taitoja. Lisäksi lapsen kuulo seulotaan. Käynti kestää 1-2 tuntia. Perhe saa tietoa lapsen puheen ja kielen taidoista verrattuna ikätasoiseen suoriutumiseen. Osallistuvien perheiden tulee olla suomenkielisiä. Tutkimuskäynnit toteuttavat Turun yliopiston puheterapeuttiopiskelijat yliopisto-opettajien ohjauksessa.

Yhteyshenkilö:
Aura Yli-Savola, kliininen opettaja, puheterapeutti, puh. 029 4503019

Lastenlääkäritutkimus 5 vuoden iässä

Leikki-ikäisten lasten lastenlääkäriosatutkimus 5 vuoden iässä

Osa leikki-ikäisistä lapsista kutsutaan 5 vuoden iässä lastenlääkäriosatutkimukseen. Osatutkimukseen kuuluvat 1) verinäyte, joka otetaan lapsen kyynärvarresta ihon puudutuksen jälkeen, 2) lapsen kotona antama ulostenäyte, 3) lapsen kotona otettu huonepölynäyte laskeumapölystä, ja 4) lastenlääkärin haastattelu-/etävastaanottopuhelu, jolloin keskustellaan lapsen terveysasioista, mahdollisista pitkäaikaissairauksista sekä vanhemmille kerrotaan allergia- ja perusverenkuvatulokset. Vanhemmilta pyydetään lupa erikseen jokaiseen osatutkimuksen näytteeseen. Osatutkimukseen osallistuminen ei edellytä kaikkien näytteiden antamista, vaan siihen voi osallistua ilman näytteitäkin.

Yhteyshenkilöt:
Johanna Ravaska, projektityöntekijä, puh. 050 5166342
Kaisu Kaistinen, tutkimushoitaja, puh. 050 4071618
Petra Rajala, tutkimushoitaja, puh. 050 3380457

Kotikäynti 5 vuoden iässä

Tutkimuskäynti tehdään 5-vuotiaan lapsen kotona. Käynnin tekee tutkimushoitaja, joka on perheeseen ensin yhteydessä puhelimitse. Käynnillä tehdään lapsen kanssa kolme tietokonepohjaista tehtävää, otetaan hiusnäyte, aloitetaan pölynkeräys, ohjeistetaan vanhemmille ulostenäytteenotto sekä otetaan yksi verinäyte.

Mitään ennakkovalmistautumista käyntiin ei tarvita. Käynti kestää 1-1,5 tuntia ja se voidaan tehdä joko virka-aikana tai perheen toiveesta ilta-aikaan tai lauantaina. Muutama viikko käynnin jälkeen lastenlääkäri tekee vielä puhelimitse lyhyen haastattelun ja kertoo verikoetulokset.

Yhteyshenkilö:
Anna Takatupa, tutkimushoitaja, puh. 050 5019967

Vanhempien neuropsykologinen tutkimuskäynti

Osa äideistä ja isistä on kutsuttu tähän tutkimukseen raskausaikana, sekä lapsen ollessa 1, 2.5 tai 5 vuoden ikäinen. Käynnillä tutkitaan vanhempien neuropsykologisia toimintoja ja heidän emotionaalista hyvinvointiaan, ja sen sisältö on hieman muokkautunut mittauspisteestä toiseen. Vanhemmat ovat mm. tehneet tietokoneella tehtäväsarjoja, vastanneet suullisiin tehtäviin jotka toteutetaan ”kysymys-vastaus-periaatteella”, vastanneet kyselylomakkeisiin ja katsoneet tietokoneelta kasvojen kuvia. Käynnin kesto on noin 2-2.5 tuntia. Käynneiltä on kerääntynyt arvokasta tietoa vanhempien neuropsykologisesta toimintatavasta ja emotionaalisesta hyvinvoinnista, joka yhdistettynä lasten tutkimustuloksiin auttaa FinnBrainin tutkijoita ymmärtämään paremmin lasten kehitystä ja hyvinvointia.

Yhteyshenkilöt:
Eeva-Leena Kataja, PsT, psykologi
Elisabeth Nordenswan, PsM, psykologi, tohtorikoulutettava, puh. 040 7231075

Isien epigeneettinen tutkimuskäynti

Tutkimuskäynti kestää noin tunnin. Käynti alkaa mittauksilla: punnitus, pituus, verenpaine ja vyötärönympärys, minkä jälkeen otetaan paastoverinäytteet. Osa verinäytteistä analysoidaan Tykslabissa ja osa pakastetaan odottamaan jatkotutkimuksia. Osallistujat saavat analysoitavista verinäytteistä tulokset itselleen (rasva-arvot, verensokeri, perusverenkuva, maksa- ja munuaisarvot). Käynnillä otetaan myös hiusnäyte liittyen hiuskortisolitutkimukseen. Aulatilassa täytetään kyselylomakkeita ja samalla tarjotaan aamiainen. Käyntiin kuuluu myös siemennestenäyte, joka annetaan erillisessä wc-tilassa. Siemennestenäytteen voi myös halutessaan tuoda mukanaan tutkimuskäynnille, jolloin postitamme näytepurkin ennakkoon.

Yhteyshenkilöt:
Annukka Ahonen, nuorisopsykiatrian EVAL, tohtorikoulutettava, annukka.m.ahonen@utu.fi
Anna Takatupa, tutkimushoitaja, anna.takatupa@utu.fi, 050 501 9967