Tiedote yleisen edun toteuttamisesta tieteellisessä tutkimuksessa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on alettu soveltaa 25.5.2018. Turun yliopistossa tieteellisessä tutkimuksessa henkilötietojen käsittely perustuu yliopistolaissa annettuun tehtävään ja sillä toteutetaan yleistä etua (https://www.utu.fi/fi/tietosuoja/tietosuojailmoitus/tutkimusdata). Tähän liittyen olemme tehneet FinnBrain-syntymäkohortissa tieteellisen tutkimuksen vaikutustenarvioinnin sekä päivittäneet tietosuojailmoituksen. Tietosuojailmoitus on luettavissa www-sivullamme

FinnBrain-tutkimuksessa tämä tarkoittaa, että tutkimuksen alussa annettu suostumus kattaa kaiken FinnBrain-hankkeen puitteissa kerätyn tiedon. Uusia kirjallisia suostumuksia ei siis enää tarvitse jatkossa allekirjoittaa henkilötietojen käsittelemiseen liittyen FinnBrain-hankkeen osatutkimuksissa. Osallistuminen on luonnollisesti edelleen vapaaehtoista ja aina, kun aineistoa kerätään, tutkimuksesta tiedotetaan tutkittavia aikaisempaan tapaan.

Lapsilta tullaan keräämään heidän omat suostumuksensa FinnBrain-kohorttiin osallistumisesta myöhemmin. Toistaiseksi he osallistuvat tutkimukseen huoltajan suostumuksella.

Tiedote tutkittaville yleisen edun toteuttamisesta tieteellisessä tutkimuksessa