Blogi

5-vuotias poika silmänliiketutkimuksessa
Lectio praecursoria – Tunneohjautunut tarkkaavuus ja lapsen sosioemotionaalinen kehitys
Hyvään mielenterveyteen johtavia kehityspolkuja on tärkeä tuntea varhaislapsuudesta alkaen. Ihmiselämän ensimmäisen tuhannen päivän aikana, eli hedelmöittymisestä noin kahden vuoden ikään,...
Äiti ja lapsi leikkivät
Lectio praecursoria – Äidin aistiärsykkeiden ennustamattomuus: entropia uutena mittana hoivakäyttäytymisessä
Varhaisella hoivalla on keskeinen merkitys lapsen myöhemmälle kehitykselle. Vastasyntyneen ensimmäinen elinympäristö on vauvan ja hoivaajan välinen vuorovaikutussuhde. Vastasyntynyt onkin täysin...
Kielenkehityksen polkuja on monia
Koin viime syksynä yhden mielenkiintoisimmista junamatkoistani pitkään aikaan: sain kuunnella matkan aikana yhden kanssamatkustajan kovaan ääneen ilmaisemia mielipiteitä kielen ja...
Aleksitymia, vanhemmuus ja mielenterveys
Tammikuun toisena perjantaina saimme kuulla mielenkiintoisen väitöksen aleksitymiasta ja sen suhteesta mielenterveyteen pienten lasten vanhemmilla COVID-19 pandemian aikana. Tämä on...
Äidin raskauden ja vauvaiän aikaiset stressioireet ja lapsen aivojen kehitys
FinnBrain-tutkimus on Turun yliopistossa vuonna 2010 aloitettu tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen ja terveyteen....
My experience as an Erasmus trainee
As a master’s student in experimental psychology with a strong interest in child development, when I was introduced to the...
MRI kuvia
FinnBrain ensimmäiset väitöskirjatyöt 5-vuotiaiden magneettikuvantamisaineistosta
FinnBrain-tutkimuksessa on magneettikuvantamisen (MRI) avulla selvitetty lasten aivojen kehitystä vauvaiässä, taaperoiässä, neljän sekä viiden vuoden iässä. Ajankohtaisesti käynnissä on 10–11-vuotiaiden...
Ruokariippuvuusoireiden esiintyvyys ja yhteydet psykiatrisiin oireisiin
LK Iida Lumia teki videoidun blogin aiheesta ruokariippuvuusoireiden esiintyvyys ja yhteydet psykiatrisiin oireisiin FinnBrain syntymäkohortissa. Voit katsoa videon täältä https://youtu.be/9mCx2V6AEIM...
Varhainen stressi ja ikääntyminen: telomeeritutkimus FinnBrainissa
FinnBrainin yksi uusimmista osatutkimuksista, Telomeerit ja epigenetiikka, tutkii mekanismeja, joilla varhaiset kokemukset muokkaavat elimistöä geenisäätelyn ja solullisen vanhenemisen kautta. Tässä...
Piirreresilienssi – kohtaloa määrittävä ominaisuus vai mielenterveyden mahdollisuus?
Resilienssi – tuo valmentajien, konsulttien, kouluttajien ja monen muun ammattilaisen suuhun luontevasti istuva aiempien vuosien trenditermi. Sanan juuret ovat latinankielisessä...
FinnBrain kongressi 2023: Mitä tiedämme lapsen varhaisen stressin ja myöhemmän terveyden yhteyksistä?
FinnBrain tutkimusryhmä järjesti jo toisen kansainvälisen kongressin, jossa käsiteltiin raskaudenaikaisen ja varhaisen stressin vaikutuksia lapsen kehitykseen ja terveyteen monitasoisesti. Ensimmäinen...
Tiedettä ja teatteria FinnBrainin Perhepäivässä
Lauantaina 15.4.2023 FinnBrain-perheet pääsivät kuulemaan niin uusimpia tutkimustuloksia kuin tiedettä teatterin keinoin Hirvensalon monitoimitalossa järjestetyssä Perhepäivässä. Päivän kohokohtia osallistuneille yli...
FinnBrain-tutkijat mukana lastensuojelujärjestöjen tiedekummitoiminnassa
Tutkijoina meille on ollut aina merkityksellistä, että työmme olisi hyödyksi ja avuksi yhteiskunnan kehittämisessä. Osa tutkimustyöstä on hyvinkin hidasta, ja...
Vårliga vindar draga, hälsningar från FinnBrain-undersökningen!
Bästa familjer som deltar i FinnBrain-undersökningen, våra viktigaste samarbetspartner, tack för att ni medverkar i en alldeles unik undersökning. Ni...
Kevät keikkuen tulevi, terveisiä FinnBrain-tutkimuksesta!
Arvoisat FinnBrain-tutkimukseen osallistuvat perheet, tärkeimmät yhteistyökumppanimme, kiitos kun olette mukana tekemässä aivan erityisen ainutlaatuista tutkimusta. Käsissänne on pikkuhiljaa perinteeksi muodostunut...
FinnBrain-aivokuvantamisosatutkimus ylpeänä mukana luomassa ensimmäisiä kasvukäyriä ihmisaivoista
FinnBrain-tutkijat olivat mukana Nature-tiedelehdessä julkaistussa artikkelissa, jossa kuvataan ensimmäistä kertaa aivojen kasvukäyrät alkuraskaudesta yli sataan ikävuoteen saakka. Pituuden ja painon...
Perheet pandemian keskellä – mitä tutkimusnäyttö sanoo perheiden hyvinvoinnista?
COVID-pandemian alettua ryhmässämme virisi ajatus, että FinnBrain-aineistossa olisi sekä hyvä mahdollisuus että ehkä jopa velvollisuuskin seurata, mitä perheille kuuluu pandemian...
Väitöskirjatutkijan matkakokemukset
Me ihmiset olemme hämmästyttävän monivivahteisia olentoja. Aistimme, tunteemme ja ajatuksemme välittävät meille tietoa kokemuksistamme maailmassa ja siitä, miten nämä kokemukset...
Varhaislapsuuden antibiootit, mikrobisto ja myöhempi aivoterveys
Antibiootit ovat bakteereja vastaan kehitettyjä lääkkeitä kreikan kielestä juontuvan nimensä mukaisesti (anti = vastaan, bios = elävä). Antibiootit kuuluvat mikrobilääkkeisiin...
Vaikuttaako raskausaika allergisten sairauksien kehittymiseen?
Lasten astman ja allergioiden lisääntyminen on liitetty ympäristötekijöiden ja altisteiden muuttumiseen. Nämä selittävät vain osan tautitaakan lisääntymisestä. On havaittu, että...
Viisivuotiaiden lasten kehityspsykologisista tutkimuskäynneistä yhdeksänvuotiaiden käynteihin
FinnBrainin kehityspsykologisessa osatutkimuksessa tutkitaan lapsen psykologista kehitystä ja tähän kehitykseen vaikuttavia ympäristötekijöitä sekä biologisia prosesseja. Osatutkimuksen raameissa olemme aiemmin kutsuneet...
Miten lasten unta tutkitaan FinnBrainissä?
Riittävä uni on tärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle, ja tietenkin myös päiväaikaiselle jaksamiselle. Aikuisina olemme varmasti huomanneet unen vaikutuksen omaan...
A 1-Month Adventure in Turku
I first heard of FinnBrain two-and-a-half years ago when Anna Aatsinki, a Finnish researcher working there, came to give a...
Hammashoitopelkotutkimus FinnBrainissä
Sydän tykyttää, kädet hikoavat. Nenässä tuntuu desinfiointiaineen tuoksu, kirkkaat valot häikäisevät. Naistenlehdet ja uusi taulu-tv seinällä yrittävät viedä ajatuksia muualle....
Pandemi, vaccinationsbeslut och bacillskräck ur ett evolutionspsykologiskt perspektiv
Under evolutionens gång har människan utvecklat mekanismer som skyddar mot smittosamma sjukdomar. Ett exempel på en sådan mekanism är immunförsvaret,...
Väitöstutkijan polku
Lumipalloilmiö viittaa tilanteeseen, jossa tapahtuma tai ilmiö kasvaa koko ajan voimakkaammaksi, suuremmaksi tai merkittävämmäksi. Tieni väitöstutkijaksi alkoi kliinisen työni ääreltä;...
Tutustumassa työelämään FinnBrain-tutkimuksessa
Olen Vilja Jussila, kahdeksasluokkalainen Auran Yhtenäiskoulussa. Pääsin viikolla 11 tutustumaan työelämään eli TET-viikolle FinnBrain-tutkimusryhmään. Minulle oli hieno ja kiinnostava tilaisuus...
Kunnianarvoisat ”apututkijamme”, oletteko valmiina? FinnBrainin 9v-tutkimuskäynnit alkavat
FinnBrain-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lapsen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa mukana olevat lapset perheineen antavat datan keräämiseen mittaamattoman arvokkaan...
Post doc suoli-aivoakselitutkimuksen parissa: eläinmalleista ihmisiin ja takaisin
Väitöksen jälkeen moni nuori tutkija lähtee ulkomaille tutustumaan toisen ryhmän toimintaan ja erilaiseen tapaan tehdä tutkimusta, kuten Saara Nolvi (Oppia...
Joulutervehdys
Vuoden 2021 lähestyessä loppuaan haluamme kertoa sinulle FinnBrain-tutkimuksen viimeisimmät kuulumiset ja kiittää siitä, että sinä ja perheesi olette yhdessä kanssamme...