Äidin raskauden ja vauvaiän aikaiset stressioireet ja lapsen aivojen kehitys

FinnBrain-tutkimus on Turun yliopistossa vuonna 2010 aloitettu tutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen ja terveyteen. Keskeinen mielenkiinnon kohde varhaisissa ympäristötekijöissä on äidin hyvinvointi raskausaikana.

FinnBrainin aivokuvantamisen osatutkimuksessa on tehty ahkerasti töitä koko hankkeen ajan, sillä kansainvälisissä aineistoissa äidin hyvinvointi raskausaikana on ollut yhteydessä vauvaikäisten lasten aivojen ominaisuuksiin. Omissa tuloksissamme on todettu vastaavia yhteyksiä, mutta hieman heikompina kuin aiemmassa tutkimuksessa. Useassa tutkimuksessa on myös todettu, että yhteydet ovat erilaisia pojilla ja tytöillä.

Sukupuolierot yhteyksissä ovat uutta tietoa ja niitä voivat selittää muun muassa geneettiset erot (sukupuoli määräytyy kromosomierojen mukaan) sekä sukupuolihormonien ohjelmoivat vaikutukset raskauden aikana.

Olemme myös ensimmäisten joukossa päässeet tutkimaan äidin masennus– ja ahdistusoireilun yhteyksiä leikki-ikäisten aivojen ominaisuuksiin. Tänä vuonna julkaistussa tutkimuksessa totesimme, että pojilla äitien keskiraskauden oireet olivat yhteydessä aivojen valkean aineen järjestäytymiseen positiviisesti, kun taas tytöillä todettiin käänteinen yhteys valkean aineen järjestäytymisen ja äidin varhaisen vauvaiän aikaisten oireiden välillä. Sekä yhteyksien ajoitus että suunta olivat siis erilaiset tytöillä ja pojilla.

Näyttäisi siis siltä, että äidin raskaudenaikana ja varhaisen vauvaiän aikana kokema masennus – ja ahdistusoireilu on yhteydessä lapsen aivojen kehitykseen. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mikä on näiden yhteyksien merkitys lapsen myöhemmälle kehitykselle esimerkiksi lapsen taitojen tai käyttäytymisen osalta.
Keskityimme tässä tutkimuksessa aivojen valkeaan aineeseen, jota tutkittiin MRI-kuvantamisen erikoissovelluksella nimeltä diffuusiotensorikuvantaminen (DTI). Kuvista voidaan määrittää hermosolujen välisten ratojen muodostaman valkean aineen yhdensuuntaista järjestäytymistä kuvaavat piirteet. Aivojen kehittyessä järjestäytymisaste kasvaa.

Aivojen valkean aineen rakenne © Jetro J. Tuulari. Kuva on tehty standardoiduista aivokuvista eikä sisällä tutkittavilta kerättyä aineistoa.

 

Alustavat tulokset aivojen muiden rakenteellisten mittareiden ja aivojen toiminnan osalta näyttäisivät myös siltä, että raskaudenaikainen ja varhaisen vauvaiän oireilu ovat eri tavalla yhteydessä lapsen aivojen kehitykseen. Ero on sinällään looginen, sillä raskausaikana äidin ja lapsen fysiologia on jaettu, kun taas syntymän jälkeen ei, ja kehitykseen saattaa vaikuttaa esimerkiksi varhainen vanhempien ja lapsen välinen vuorovaikutus.

Matka aivojen mysteerien äärellä jatkuu, kun olemme aloittaneet aivokuvantamismittaukset varhaisessa nuoruusiässä.

Blogitekstissä viitataan ryhmämme arvostetussa tiedelehdessä, Biological Psychiatryssa julkaistuun artikkeliin:

Kumpulainen V, Copeland A, Pulli EP, Silver E, Kataja EL, Saukko E, Merisaari H, Lewis JD, Karlsson L, Karlsson H, Tuulari JJ. Prenatal and Postnatal Maternal Depressive Symptoms Are Associated With White Matter Integrity in 5-Year-Olds in a Sex-Specific Manner. Biol Psychiatry. 2023 Dec 15;94(12):924-935. doi: 10.1016/j.biopsych.2023.05.014. Epub 2023 May 21. PMID: 37220833.

Jetro Tuulari


LT, kognitiivisen neurotieteen dosentti
FinnBrain Aivokuvantamisen vastaava tutkija
Turku Brain and Mind Centerin johtaja