Vårliga vindar draga, hälsningar från FinnBrain-undersökningen!

Bästa familjer som deltar i FinnBrain-undersökningen, våra viktigaste samarbetspartner, tack för att ni medverkar i en alldeles unik undersökning. Ni håller i en hälsning som gradvis blivit en tradition, där vi går igenom undersökningens nyheter och framtidsplaner.

FinnBrain-undersökningen är numera en del av Väestötutkimuskeskus, vars uppgift är att främja multidisciplinär hälsoundersökning som fokuserar på olika skeden i livet. För ett år sedan packade vi ner forskningslokalerna i Teutori och under en tid fick vi söka oss fram i labyrinten av flyttlådor. I mars 2022 övade vi på att hitta fram i det nya, i ordningsföljd fjärde, FinnBrain-kontorets korridorer. Flytten till Väestötutkimuskeskus lokaler i det nyrenoverade Medisiina (Kinakvarngatan 8–10, 20520 Åbo) var på många sätt en lottovinst. Att arbetet utförs i samma lokaler möjliggör ett nära och produktivt samarbete mellan såväl forskare som personal som utför besöken.

I början av 2022 startade även en alldeles ny FinnBrain-mätpunkt. De äldsta deltagarna fyllde redan nio år, vilket betyder att barnen och deras föräldrar varit med i nästan tio år! Den nya mätpunkten vid nio års ålder baserar sig på bekant sätt på enkätformulär. Enkätundersökningen omfattar samtliga personer som deltar i undersökningen och är därför vår viktigaste undersökningsform. Med hjälp av enkätformulären får vi viktig information som kan tillämpas för att förbättra barns och familjers välbefinnande. Tack vare responsen har formulären fått ett nytt, modernt format. De skickas som två personliga länkar per textmeddelande: när barnet fyller nio år och tre månader efter födelsedagen. Pappersformulär kan givetvis fortfarande begäras på den bekanta adressen info@finnbrain.fi

Denna mätpunkt vid nio års ålder omfattar fyra frivilliga undersökningsbesök. Inbjudan till besöken kommer per telefon och mer information skickas per e-post.

Familjens hälsobesök erbjuds vid denna mätpunkt till alla familjer som deltar i FinnBrain. Telefonsamtalen kommer när barnet är mellan nio och tio års ålder. Bekanta klassiker från tidigare mätpunkter, avförings-, hår- och blodprov, är fortfarande med när man undersöker familjernas hälsa och faktorer som påverkar hälsan. Nytt denna gång är slemhinneprov från kinden.

När barnen blir äldre erbjuds de gamla favoriterna Utvecklingspsykologiskt besök samt Språkets och inlärningens besök för 9,5-åringar som heldagsbesök med matpaus eller som två separata besök. Utöver en fullspäckad dag med roliga aktiviteter får familjerna skriftlig respons från besöket. Besöken består nu även av en Skoldel, där man med föräldrarnas samtycke samlar in information av barnets lärare. Skolan är en viktig uppväxt- och inlärningsmiljö för barn i den här åldern och det är värdefullt att få information om barnets välbefinnande även utanför hemmet.

Hjärnans mysterium fortsätter att undersökas under Hjärnundersökningsbesöken, där man mäter elektroencefalogram, dvs. EEG, medan barnet utför uppgifter med en mössa på huvudet. Barnet får lyssna på olika ljud och se olika bilder, eftersom forskarna är intresserade av hur hjärnan reagerar på dem.

Hjärthälsan och tidiga livshändelser-besöket erbjuds också till alla som vill delta. Under besöket kartläggs hjärthälsan genom ultraljudundersökning av tjockleken på artärväggen på familjemedlemmarnas halspulsåder och stora kroppspulsåder. Utöver detta mäts handkraften och blodtrycket. Man tar även barnets mått. Tidiga livshändelser kartläggs av föräldrarna genom enkätformulär och av barnen genom intervju. Därtill information samlas om barnens erfarenheter av intervjuer som en del av enkäten.

Besöken har garanterad FinnBrain-kvalitet. Såsom tidigare satsar vi på forskning på hög nivå med åldersanpassat bemötande och behagliga besök. Enligt familjerna har undersökningsbesöken också varit behagliga upplevelser och barnen har i regel haft roligt eller till och med riktigt roligt. Trivseln är viktig för oss och responsen talar om att vi har lyckats med vårt huvudsakliga mål – att skapa roliga besök samtidigt som vi tillsammans samlar in ett globalt sett unikt material. Utöver numerära utvärderingar har vi fått och önskar oss allt fler utvecklingsförslag i responsblankettens öppna fält. Responsen har haft en mycket viktig roll redan under de tio år som FinnBrain-undersökningen har utvecklats. Ett stort tack för all värdefull respons vi har fått, vi läser all respons vi får och behandlar den anonymt i forskningsgruppen.

Förutom mätpunkten vid nio års ålder fortsätter Pappabesöken. I delundersökningen Pappornas epigenetik undersöks könscellernas epigenetiska mekanismer och resultaten jämförs med utvecklingen av barnets hjärna och stressreglering samt barnets allmänna hälsa och utveckling.

Tandfen surrar på fortfarande och önskar få mjölktänder som barnen som deltar i FinnBrain-undersökningen har tappat. Tillsammans med Tandfen samlar vi in viktig information om fostrets stress- och immunsystem under graviditeten. Barnets mjölktänder börjar utvecklas redan i fosterstadiet på samma sätt som trädens årsringar, och tänderna lagrar information om miljön under graviditeten. På så sätt kan vi i efterhand undersöka utvecklingen före födseln.

I vår är det (efter vad som känns som en evighetslång paus) äntligen dags för ett Familjeevenemang! Familjeevenemanget är vårt sätt att samlas och återigen tacka er för många år av arbete för vetenskapen. Familjeevenemanget år 2020 blev tyvärr inte av på grund av coronapandemin och barnen har hunnit växa sedan dess, så programmet har uppdaterats grundligt. I Hirvensalo, i Syvälahti allaktivitetshus får familjerna lördagen den 15 april 2023 höra nyheter om FinnBrain, träffa personalen, äta gott och titta på clowneriföreställningen Perästä kuuluu! av Grus Grus-teatern som även uppträtt på Sopukka-scenen på Åbo Stadsteater. Inbjudan har kommit per e-post. Ifall meddelandet har försvunnit under resan, fås fler länkar på begäran på adressen info@finnbrain.fi

FinnBrain-undersökningen görs för att vi ska kunna vara med och utveckla bättre behandlingsmetoder och främja barns och ungas hälsa och välbefinnande. Undersökningen producerar helt ny kunskap särskilt om barns hjärnutveckling och faktorer som påverkar utvecklingen. Kunskapen delas både bland forskare i vetenskapliga publikationer (länkar finns även på FinnBrains webbplats: Publikationer ), och omgående för användning för främjande av familjernas hälsa till såväl familjer som fackmän.

Du har väl bekantat dig med Barnets stress och hjärna-materialet? Materialet har producerats tillsammans med FinnBrain-forskningsgruppen, Åbo universitet, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s., Förbundet för mödra- och skyddshem samt Åbos rådgivningstjänster. Materialet består av en handbok och en video. Det är gjort för föräldrarna i barnfamiljer som spelar en viktig roll som beskyddare av barnens hjärnutveckling. Materialet beskriver tydligt barnets och förälderns stress, dess verkningsmekanismer och reglering: https://sites.utu.fi/finnbrain/sv/infomaterial-om-temat-stress-och-hjarnan/

I juni arrangerar FinnBrain sin andra vetenskapliga kongress, där man samtidigt ordnar en egen inhemsk utbildningsdag för de som arbetar med barn och familjer med temat Tidigt stressexponering och dess betydelse för barns utveckling och hälsa.

På våra sociala mediekanaler berättar vi om aktuella händelser och nya forskningsresultat. Följ oss:
Blogg
Twitter
Facebook

Kom även ihåg att meddela om era kontaktuppgifter har ändrats: info@finnbrain.fi eller 050 5166148.

Tack för att ni deltar, utan er skulle vi inte finnas!
– FinnBrain-teamet