Tutkimuksen tiedonkeruu

FIREA-tutkimuksen kohdejoukkona ovat kuntasektorilla työskentelevät henkilöt eri puolilla Suomea, joiden laskennallinen henkilökohtainen eläköitymispäivä on vuosina 2014-2019. Ensimmäinen kyselylomake lähetettiin noin 1,5 vuotta ennen laskennallista eläkepäivää. Kyselyssä selvitettiin elintapoja, sekä terveyteen, hyvinvointiin ja työhön liittyviä tekijöitä. Kyselytutkimukseen on osallistunut lähes 6800 henkilöä ja osa heistä kutsuttiin mukaan lisätutkimuksiin. Kyselyt ja mittaukset toistettiin vähintään neljä kertaa vuoden välein.

Aktiivisuus-osatutkimus

Aktiivisuusmittauksessa osallistujat pitivät ActiGraph-merkkistä mittaria ranteessa viikon ajan. Laite mittaa liikettä ja siitä saadaan tietoa mm. eri tehoisesta liikunnasta, liikkumattomasta ajasta sekä unen pituudesta ja laadusta. Mittari lähetettiin osallistujille postissa. Mittausviikon ajan osallistujat täyttivät päiväkirjaa, johon merkittiin tietoja mm. unesta ja työajasta. Mittauksen loputtua osallistujat palauttivat laitteen postitse takaisin yliopistolle. Neljännen mittauksen jälkeen osallistujat saivat koosteen tuloksistaan. Aktiivisuus-osatutkimukseen osallistui yli 900 tutkittavaa.

Kliininen osatutkimus

Kliinisessä osatutkimuksessa selvitettiin laajasti sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöissä, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen. Tutkittavilta otettiin veri- ja hiusnäytteet, mitattiin verenpaine ja kehon koostumus sekä tehtiin fyysiseen toimintakykyyn ja muistitoimintoihin liittyviä testejä. Verisuoniterveyttä mitattiin pulssiaallonnopeusmittauksella ja fyysistä kuntoa lihaskuntotesteillä ja kuntopyörätestillä. Tutkittavat saivat palautteen tuloksistaan tutkimuskäyntien yhteydessä. Kliinisiin mittauksiin osallistuvat käyttivät myös ActiGraph-mittaria ja he saivat tutkimuskäynniltä mukaansa lisäksi reiteen kiinnitettävän aktiivisuusmittarin ja vyötäröllä pidettävän GPS-mittarin. Kliiniset mittaukset kohdentuivat Varsinais-Suomen alueella asuviin työntekijöihin ja heitä oli 290.

Tutkimuksen tiedonkeruu eläköitymiseen liittyen on päättynyt vuonna 2021. Seurantatutkimus jatkuu noin viiden vuoden kuluttua.

 

Usein kysytyt kysymykset

Ranteessa pidettävä aktiivisuusmittari

Mittaukseen osallistuminen

 • Voinko osallistua tutkimukseen kun olen jo eläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä?Jos olit jo eläkkeellä kutsukirjeen saadessasi, et voi valitettavasti osallistua tutkimukseen. Tämä siksi, että ainakin ensimmäisessä mittauksessa tulisi olla työpäiviä. Jos olet osa-aikaeläkkeellä, voit osallistua tutkimukseen jos sinulla on mittausviikon aikana vähintään 2 työpäivää.
 • Olin poissa töistä (lomalla/sairaslomalla/eläkeviikoilla) kun sain mittarin. Mitä teen? Vähintään ensimmäisen vuoden mittauskerralla pitäisi olla työpäiviä. Jos sinulla on tulossa työpäiviä 3 viikon kuluessa siitä kun sait mittarin, voit pitää mittaria sillä viikolla. Jos sinulla ei ole työpäiviä tänä aikana, ota yhteyttä tutkijaan uuden mittausajan sopimiseksi.
 • Voinko osallistua mittaukseen, koska teen työtä, jossa kädessä ei hygienian vuoksi saa olla rannekkeita? Voit osallistua tutkimukseen ja ottaa mittarin pois ranteesta työpäivän ajaksi. Tee mittarin pois ottamisesta merkintä päiväkirjaan.
 • Osallistun nyt toisen/useamman kerran mittaukseen ja olen jo eläkkeellä. Voinko olla vielä mukana? Kyllä voit. Vähintään ensimmäisen mittauksen pitäisi olla työaikana, mutta monet ovat toisen mittauksen aikana jo eläkkeellä. Tavoitteenamme on mitata aktiivisuutta sekä ennen että jälkeen eläkkeelle jäännin.

Käytännön kysymyksiä mittarista

 • Täytyykö mittari laittaa jotenkin päälle? Ei, sinun ei tarvitse tehdä mittarille muuta kuin laittaa se ei-kirjoittavan käden ranteeseen. Laite aloittaa mittaamisen automaattisesti lauantaiaamuna klo 5:00.
 • Onko mittari päällä, vaikka mitään merkkiä siitä ei ole? Laite on päällä vaikka siinä ei näy valoja tai kuulu ääniä. Mittari on säädetty aloittamaan lähetystä seuraavana lauantaina klo 5:00 ja se mittaa siitä eteenpäin niin pitkään kuin patterit kestävät, yleensä vähintään 3 viikkoa.
 • Mistä tiedän onko laite ollut päällä / onko mittaus onnistunut? Mittauksen onnistumista ei näe laitteesta päällepäin, se selviää vasta kun tutkija purkaa laitteessa olevan tiedon tietokoneelle. Otamme yhteyttä sinuun henkilökohtaisesti jos mittaus ei ole jostain syystä onnistunut. Tämä on kuitenkin harvinaista, esim. laitevikoja on tähän mennessä ollut vain pari vuodessa.
 • Kuinka tiukalle ranteeseen mittarin hihna laitetaan? Hihna on hyvä laittaa napakasti kiinni, niin, että mittari ei pyöri ranteessa, mutta kuitenkin niin, että sitä on mukava pitää. Sopiva napakkuus löytyy yleensä ensimmäisen päivän aikana. Hihnan kireyttä on helppo säätää tarrakiinnityksen avulla.
 • Ranneke ei pysy kiinni. Onko siinä jotain vikaa? Tarkasta ensin näistä ohjeista, että ranneke on oikein laitettu. Jos ranneke ei siltikään pysy kiinni tai tarvitset erikokoisen rannekkeen, ota yhteyttä tutkijaan.
 • Mittarin valo vilkkuu. Onko se normaalia? Valon vilkkuminen tarkoittaa sitä, että mittarin patteri on loppu ja laite ei enää mittaa. Ota yhteyttä tutkijaan.
 • Voinko pitää mittaria muualla kuin ranteessa? Mittaria on pidettävä ranteessa jotta tulokset kaikilta tutkittavilta olisivat vertailukelpoisia. Mittaria ei voi pitää muualla.
 • Voinko käyttää mittaria suihkun/uinnin aikana? Laite on vedenkestävä, joten voit pitää sitä suihkussa ja uidessa. Voit myös ottaa mittarin pois suihkun ajaksi, jos ranneke tuntuu ikävältä märkänä. Pidä mittaria kuitenkin kädessäsi uidessa, jotta se rekisteröisi uimisen aktiivisuuden.
 • Voinko käyttää mittaria saunassa? Mittari – kuten elektroniset laitteet yleensäkin – ei kestä suuria lämpötilan vaihteluita, joten se pitää ottaa pois saunomisen ajaksi.
 • Mittari ärsyttää rannetta. Onko siinä nikkeliä? Mittarissa ei ole nikkeliä, ei myöskään pohjaan ruuveissa. Joillekin mittari kuitenkin aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsytystä voi yrittää vähentää pitämällä mittaria eri aikoina hieman eri kohdissa rannetta ja löysentämällä hieman ranneketta. Myös se, että ottaa mittarin suihkun ajaksi pois voi auttaa, koska märkä ranneke ei tällöin pääse hautomaan ihoa. Uimisen ja muun vesiliikunnan aikana mittari olisi kuitenkin hyvä pitää kädessä, jotta tämä aktiivisuus tulee mukaan mittaukseen.
 • Voinko puhdistaa mittaria? Voit pyyhkiä laitetta isopropanolilla = isopropyylialkoholilla (esim. Neo-Amisept), kunhan ”tulppa” on tiukasti kiinni.
 • Miksi mittari on niin suuri? Nykyiset aktiivisuusmittarit ovat paljon pienempiä. Tutkimuskäytössä olevat mittarit ovat tekniikaltaan jonkin verran kehittyneempiä kuin kaupalliset mittarit. Tässä ActiGraph-mittarissa kokoa kasvattaa etenkin akku, joka kestää jopa 3-4 viikkoa. Pitkä akun kesto antaa meille joustoa mittausajoissa. Valitsimme ActiGraph-mittarin, koska se on tutkimuksissa laajasti käytetty ja luotettava.

Muuta

 • Koska saan tiedon tuloksistani? Lähetämme tuloksista yhteenvedon osallistujille neljännen mittauskerran jälkeen, eli kolmen vuoden päästä tutkimuksen aloittamisesta.
 • Mitä laite mittaa? Laite mittaa liikettä = kiihtyvyyttä. Tästä voidaan johtaa erilaisia arvoja, esim. liikunta-aika/liikkumaton aika vuorokaudessa, unen pituus jne.
 • Vastauskuoren osoitekenttä on tuhriintunut. Voiko osoitteen kirjoittaa käsin?Osoitteen voi kirjoittaa myös selvästi käsin tekstaamalla. Jos et saa tuhriintuneesta osoitteesta selvää, ota yhteyttä tutkijaan.
 • Välillä en kulje suoraan töistä kotiin vaan käyn kaupassa matkalla. Miten merkitsen työmatka-ajan päiväkirjaan? Merkitse se aika, jonka käytät työmatkan kulkuneuvossa työpaikan ja kodin välillä. Esim. jos käyt matkalla kaupassa ja matkasta tulee sen vuoksi vähän pidempi, arvioi kuinka paljon pidempään olit autossa/pyörällä/kävellen jne, mutta jätä kaupassaoloaika pois.

GPS-mittari

FIREA-tutkimuksessa käytettävä GPS-mittari

Yleistä mittauksesta

 • Mitä laite mittaa? GPS-mittari kerää sijaintitietoja paikallistamisjärjestelmän perusteella. Lisäksi mittarissa on samanlainen kiihtyvyysanturi kuin ranteessa pidettävässä aktiivisuusmittarissa. Tämä mittaa aktiivisuutta.
 • Kuka pääsee näkemään tuloksiani? Kuten kaikki muutkin FIREA-tutkimuksessa saadut tulokset, GPS-mittarin raportit säilytetään salattuina. Tunnistettaviin tietoihin pääsevät käsiksi vain tutkimusryhmän jäsenet ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia. Tutkimustuloksissa, selvityksissä ja julkaisuissa tiedot käsitellään ja esitetään koodattuina siten, ettei yksittäistä henkilöä pysty tunnistamaan.

Käytännön kysymyksiä mittarista

 • Miten mittari kiinnitetään? Mittari kiinnitetään tutkimuskäynnin aikana mittarivyöllä vyötärölle oikealle puolelle.
 • Kuinka pitkään mittaria käytetään? Käytä mittaria vähintään neljä päivää: 2 arkipäivää (=työpäivää, jos olet vielä töissä) ja kaksi viikonlopun päivää (=vapaapäivää, jos olet vielä töissä). Vyötäröllä olevaa GPS-mittaria mittaria ei käytetä öisin, vaan laita se yöksi lataukseen.
 • Miten mittarin akun saa ladattua? Yhdistä mittari virtapistokkeeseen matkapuhelimen laturin tai mukana tulevan laturin ja usb-johdon avulla. Kun mittarin sivussa oleva punainen valo palaa, laite latautuu. Punainen valo sammuu kun akku on täynnä.
 • Mistä tiedän onko mittari päällä? GPS-mittarin päällä oleva vihreä merkkivalo (kts. ylläoleva kuva) vilkuttaa harvakseltaan vihreää kun mittari on päällä. Jos mittari vilkuttaa vihreää kahden tai kolmen sarjoissa, sen akku on loppumassa (kts. alla ongelmatilanteet).
 • Voiko mittaria käyttää uidessa tai saunoessa? Mittari ei ole vesitiivis, joten riisu mittari ennen suihkua ja uimista sekä pidä sitä vaatteiden alla liikkuessasi ulkona sateella.
 • Mitä mittareiden synkronointi tarkoittaa? Sinulla on käytössäsi kolme mittaria (ranteessa, reidessä ja vyötäröllä), ja koska niiden kellot saattavat käydä hieman eri aikaan, on mittaukseen hyvä saada merkki, jonka mukaan kellot voidaan tarvittaessa asettaa yhteiseen aikaan. Käytännössä synkronointi tehdään näin:
  1. Seiso kerran päivässä 15 sekuntia paikallasi perusasennossa. Merkitse kellonaika (mielellään minuutin tarkkuudella) mittauskäynniltä saamaasi päiväkirjaan kohtaan ”Synkronointi, klo”.
  2. Viimeisenä päivänä kun otat mittarit pois (ja ennen kuin laitat vyötärön GPS-mittarin pois päältä), ota kaikki mittarit käteesi ja heiluta niitä laajassa kaaressa 5 kertaa ylös-alas rauhallisessa tahdissa. Merkitse kellonaika päiväkirjaan viimeisen päivän ”Synkronointi, klo” –kohtaan.
 • Mitä kaikkea minu pitää palauttaa palautuskuoressa? Laita palautuskuoreen rannemittari ja sen hihna, reisimittari, vyötärön GPS-mittari sammutettuna, mittausvyö, usb-johto ja laturi (jos sait johdon ja laturin), täytetty päiväkirja ja täytetty seksuaaliterveyskysely. Muista ensin synkronoida laitteet eli heiluttaa niitä yhtä aikaa kädessäsi 5 kertaa.
 • Koska saan tiedon tuloksistani? Jos olet merkinnyt päiväkirjan toiselle puolelle sähköpostiosoiteesi (ensisijaisesti) tai osoitteesi, saat kartan GPS-mittauksesta sekä yhteenvedon verenpaineen vuorokausimittauksesta reilun kuukauden kuluttua tutkimuskäynnistä. Muista mittauksista saat yhteenvedon neljännen mittauskerran jälkeen.

Ongelmatilanteita GPS-mittauksessa

 • Mittari sammui, mitä teen?
  1. Paina mittarin päällä olevaa virtakytkintä lyhyesti. Laitteen päällä olevan vihreän merkkivalon pitäisi lähteä vilkkumaan harvakseltaan ja tämä kertoo että mittari on nyt päällä.
  2. Jos virtakytkimen painaminen ei auta, kokeile ladata mittarin akkua: Yhdistä mittari virtapistokkeeseen matkapuhelimen laturin tai mukana tulevan laturin ja usb-johdon avulla. Kun mittarin sivussa oleva punainen valo palaa, laite latautuu. Odota, että punainen latausvalo sammuu, akku on silloin täynnä ja voit painaa virtakytkimestä mittarin päälle ja jatkaa mittaamista. (Jos akku on ollut täysin tyhjä, lataamisessa kestää pitkään, vähintään tunti.)
  3. Jos edellä olevat keinot eivät auta, voit kokeilla seuraavaa: Pidä laitteen pitkällä sivulla olevaa virtakytkintä pohjassa vähintään 10 sekuntia. Anna laitteen olla paikallaan vähintään 30 sekuntia. Käynnistä uudelleen painamalla lyhyesti virtapainikkeesta, jolloin laitteen päällä oleva vihreä merkkivalo alkaa vilkkumaan harvakseltaan.