Tutkimuksen tiedonkeruu

Kyselytutkimus

FIREA-tutkimuksen kohdejoukkona ovat kuntasektorilla työskennellet henkilöt eri puolilla Suomea, jotka jäivät eläkkeelle vuosina 2013–2021. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kysely toistettiin vuoden välein ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen vähintään neljä kertaa. Tutkimuksen toinen vaihe toteutetaan tutkittavien ollessa noin 70-vuotiaita vuosina 2023–2024. Kyselyssä on selvitetty monipuolisesti elintapoja sekä terveyteen, osallistumiseen, hyvinvointiin ja työhön liittyviä tekijöitä. Kyselytutkimukseen on osallistunut noin 6700 henkilöä ja osa heistä on kutsuttu mukaan lisätutkimuksiin.

Aktiivisuus-osatutkimus

Aktiivisuusmittauksessa osallistujat käyttävät ActiGraph-merkkistä mittaria ranteessa viikon ajan. Laite mittaa liikettä ja siitä saadaan tietoa mm. eri tehoisesta liikunnasta, liikkumattomasta ajasta sekä unen pituudesta ja laadusta. Mittari lähetetään osallistujille postissa. Mittausviikon aikana osallistujat pitävät päiväkirjaa, johon merkitään tietoja mm. unesta. Mittauksen loputtua osallistujat palauttavat laitteen postitse takaisin yliopistolle. Aktiivisuus-osatutkimukseen on osallistunut yli 900 tutkittavaa.

Kliininen osatutkimus

Kliinisessä osatutkimuksessa selvitetään laajasti sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöissä, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen. Tutkittavilta otetaan veri- ja hiusnäytteet, mitataann verenpaine ja kehon koostumus sekä tehdään fyysiseen toimintakykyyn ja muistitoimintoihin liittyviä testejä. Verisuoniterveyttä mitataan pulssiaallonnopeusmittauksella, kaulasuonten ultraäänitutkimuksella ja fyysistä kuntoa lihaskuntotesteillä ja kuntopyörätestillä. Tutkittavat saavat palautteen tuloksistaan tutkimuskäyntien yhteydessä. Kliinisiin mittauksiin osallistuvat käyttävät myös ActiGraph-mittaria ja he saavat tutkimuskäynniltä mukaansa lisäksi reiteen kiinnitettävän aktiivisuusmittarin ja vyötäröllä pidettävän GPS-mittarin. Kliiniset mittaukset kohdentuvat Varsinais-Suomen alueella asuviin työntekijöihin ja heitä oli 290.

 

Usein kysytyt kysymykset

Ranteessa pidettävä aktiivisuusmittari

Käytännön kysymyksiä mittarista

 • Täytyykö mittari laittaa jotenkin päälle? Ei, sinun ei tarvitse tehdä mittarille muuta kuin laittaa se ei-kirjoittavan käden ranteeseen. Laite aloittaa mittaamisen automaattisesti lauantaiaamuna klo 5:00.
 • Onko mittari päällä, vaikka mitään merkkiä siitä ei ole? Laite on päällä vaikka siinä ei näy valoja tai kuulu ääniä. Mittari on säädetty aloittamaan lähetystä seuraavana lauantaina klo 5:00 ja se mittaa siitä eteenpäin niin pitkään kuin patterit kestävät, yleensä vähintään 3 viikkoa.
 • Mistä tiedän onko laite ollut päällä / onko mittaus onnistunut? Mittauksen onnistumista ei näe laitteesta päällepäin, se selviää vasta kun tutkija purkaa laitteessa olevan tiedon tietokoneelle. Otamme yhteyttä sinuun henkilökohtaisesti jos mittaus ei ole jostain syystä onnistunut. Tämä on kuitenkin harvinaista, esim. laitevikoja on tähän mennessä ollut vain pari vuodessa.
 • Kuinka tiukalle ranteeseen mittarin hihna laitetaan? Hihna on hyvä laittaa napakasti kiinni, niin, että mittari ei pyöri ranteessa, mutta kuitenkin niin, että sitä on mukava pitää. Sopiva napakkuus löytyy yleensä ensimmäisen päivän aikana. Hihnan kireyttä on helppo säätää tarrakiinnityksen avulla.
 • Ranneke ei pysy kiinni. Onko siinä jotain vikaa? Tarkasta ensin näistä ohjeista, että ranneke on oikein laitettu. Jos ranneke ei siltikään pysy kiinni tai tarvitset erikokoisen rannekkeen, ota yhteyttä tutkijaan.
 • Mittarin valo vilkkuu. Onko se normaalia? Valon vilkkuminen tarkoittaa sitä, että mittarin patteri on loppu ja laite ei enää mittaa. Ota yhteyttä tutkijaan.
 • Voinko pitää mittaria muualla kuin ranteessa? Mittaria on pidettävä ranteessa jotta tulokset kaikilta tutkittavilta olisivat vertailukelpoisia. Mittaria ei voi pitää muualla.
 • Voinko käyttää mittaria suihkun/uinnin aikana? Laite on vedenkestävä, joten voit pitää sitä suihkussa ja uidessa. Voit myös ottaa mittarin pois suihkun ajaksi, jos ranneke tuntuu ikävältä märkänä. Pidä mittaria kuitenkin kädessäsi uidessa, jotta se rekisteröisi uimisen aktiivisuuden.
 • Voinko käyttää mittaria saunassa? Mittari – kuten elektroniset laitteet yleensäkin – ei kestä suuria lämpötilan vaihteluita, joten se pitää ottaa pois saunomisen ajaksi.
 • Mittari ärsyttää rannetta. Onko siinä nikkeliä? Mittarissa ei ole nikkeliä, ei myöskään pohjaan ruuveissa. Joillekin mittari kuitenkin aiheuttaa ihoärsytystä. Ärsytystä voi yrittää vähentää pitämällä mittaria eri aikoina hieman eri kohdissa rannetta ja löysentämällä hieman ranneketta. Myös se, että ottaa mittarin suihkun ajaksi pois voi auttaa, koska märkä ranneke ei tällöin pääse hautomaan ihoa. Uimisen ja muun vesiliikunnan aikana mittari olisi kuitenkin hyvä pitää kädessä, jotta tämä aktiivisuus tulee mukaan mittaukseen.
 • Voinko puhdistaa mittaria? Voit pyyhkiä laitetta isopropanolilla = isopropyylialkoholilla (esim. Neo-Amisept), kunhan ”tulppa” on tiukasti kiinni.
 • Miksi mittari on niin suuri? Nykyiset aktiivisuusmittarit ovat paljon pienempiä. Tutkimuskäytössä olevat mittarit ovat tekniikaltaan jonkin verran kehittyneempiä kuin kaupalliset mittarit. Tässä ActiGraph-mittarissa kokoa kasvattaa etenkin akku, joka kestää jopa 3-4 viikkoa. Pitkä akun kesto antaa meille joustoa mittausajoissa. Valitsimme ActiGraph-mittarin, koska se on tutkimuksissa laajasti käytetty ja luotettava.

Muuta

 • Mitä laite mittaa? Laite mittaa liikettä = kiihtyvyyttä. Tästä voidaan johtaa erilaisia arvoja, esim. liikunta-aika/liikkumaton aika vuorokaudessa, unen pituus jne.
 • Vastauskuoren osoitekenttä on tuhriintunut. Voiko osoitteen kirjoittaa käsin?Osoitteen voi kirjoittaa myös selvästi käsin tekstaamalla. Jos et saa tuhriintuneesta osoitteesta selvää, ota yhteyttä tutkijaan.

GPS-mittari

FIREA-tutkimuksessa käytettävä GPS-mittari

Yleistä mittauksesta

 • Mitä laite mittaa? GPS-mittari kerää sijaintitietoja paikallistamisjärjestelmän perusteella. Lisäksi mittarissa on samanlainen kiihtyvyysanturi kuin ranteessa pidettävässä aktiivisuusmittarissa. Tämä mittaa aktiivisuutta.
 • Kuka pääsee näkemään tuloksiani? Kuten kaikki muutkin FIREA-tutkimuksessa saadut tulokset, GPS-mittarin raportit säilytetään salattuina. Tunnistettaviin tietoihin pääsevät käsiksi vain tutkimusryhmän jäsenet ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia. Tutkimustuloksissa, selvityksissä ja julkaisuissa tiedot käsitellään ja esitetään koodattuina siten, ettei yksittäistä henkilöä pysty tunnistamaan.

Käytännön kysymyksiä mittarista

 • Miten mittari kiinnitetään? Mittari kiinnitetään tutkimuskäynnin aikana mittarivyöllä vyötärölle oikealle puolelle.
 • Kuinka pitkään mittaria käytetään? Käytä mittaria vähintään neljä päivää: 2 arkipäivää (=työpäivää, jos olet vielä töissä) ja kaksi viikonlopun päivää (=vapaapäivää, jos olet vielä töissä). Vyötäröllä olevaa GPS-mittaria mittaria ei käytetä öisin, vaan laita se yöksi lataukseen.
 • Miten mittarin akun saa ladattua? Yhdistä mittari virtapistokkeeseen matkapuhelimen laturin tai mukana tulevan laturin ja usb-johdon avulla. Kun mittarin sivussa oleva punainen valo palaa, laite latautuu. Punainen valo sammuu kun akku on täynnä.
 • Mistä tiedän onko mittari päällä? GPS-mittarin päällä oleva vihreä merkkivalo (kts. ylläoleva kuva) vilkuttaa harvakseltaan vihreää kun mittari on päällä. Jos mittari vilkuttaa vihreää kahden tai kolmen sarjoissa, sen akku on loppumassa (kts. alla ongelmatilanteet).
 • Voiko mittaria käyttää uidessa tai saunoessa? Mittari ei ole vesitiivis, joten riisu mittari ennen suihkua ja uimista sekä pidä sitä vaatteiden alla liikkuessasi ulkona sateella.
 • Mitä mittareiden synkronointi tarkoittaa? Sinulla on käytössäsi kolme mittaria (ranteessa, reidessä ja vyötäröllä), ja koska niiden kellot saattavat käydä hieman eri aikaan, on mittaukseen hyvä saada merkki, jonka mukaan kellot voidaan tarvittaessa asettaa yhteiseen aikaan. Käytännössä synkronointi tehdään näin:
  1. Seiso kerran päivässä 15 sekuntia paikallasi perusasennossa. Merkitse kellonaika (mielellään minuutin tarkkuudella) mittauskäynniltä saamaasi päiväkirjaan kohtaan ”Synkronointi, klo”.
  2. Viimeisenä päivänä kun otat mittarit pois (ja ennen kuin laitat vyötärön GPS-mittarin pois päältä), ota kaikki mittarit käteesi ja heiluta niitä laajassa kaaressa 5 kertaa ylös-alas rauhallisessa tahdissa. Merkitse kellonaika päiväkirjaan viimeisen päivän ”Synkronointi, klo” –kohtaan.
 • Mitä kaikkea minu pitää palauttaa palautuskuoressa? Laita palautuskuoreen rannemittari ja sen hihna, reisimittari, vyötärön GPS-mittari sammutettuna, mittausvyö, usb-johto ja laturi (jos sait johdon ja laturin), täytetty päiväkirja ja täytetty seksuaaliterveyskysely. Muista ensin synkronoida laitteet eli heiluttaa niitä yhtä aikaa kädessäsi 5 kertaa.
 • Koska saan tiedon tuloksistani? Jos olet merkinnyt päiväkirjan toiselle puolelle sähköpostiosoiteesi (ensisijaisesti) tai osoitteesi, saat kartan GPS-mittauksesta sekä yhteenvedon verenpaineen vuorokausimittauksesta reilun kuukauden kuluttua tutkimuskäynnistä. Muista mittauksista saat yhteenvedon neljännen mittauskerran jälkeen.

Ongelmatilanteita GPS-mittauksessa

 • Mittari sammui, mitä teen?
  1. Paina mittarin päällä olevaa virtakytkintä lyhyesti. Laitteen päällä olevan vihreän merkkivalon pitäisi lähteä vilkkumaan harvakseltaan ja tämä kertoo että mittari on nyt päällä.
  2. Jos virtakytkimen painaminen ei auta, kokeile ladata mittarin akkua: Yhdistä mittari virtapistokkeeseen matkapuhelimen laturin tai mukana tulevan laturin ja usb-johdon avulla. Kun mittarin sivussa oleva punainen valo palaa, laite latautuu. Odota, että punainen latausvalo sammuu, akku on silloin täynnä ja voit painaa virtakytkimestä mittarin päälle ja jatkaa mittaamista. (Jos akku on ollut täysin tyhjä, lataamisessa kestää pitkään, vähintään tunti.)
  3. Jos edellä olevat keinot eivät auta, voit kokeilla seuraavaa: Pidä laitteen pitkällä sivulla olevaa virtakytkintä pohjassa vähintään 10 sekuntia. Anna laitteen olla paikallaan vähintään 30 sekuntia. Käynnistä uudelleen painamalla lyhyesti virtapainikkeesta, jolloin laitteen päällä oleva vihreä merkkivalo alkaa vilkkumaan harvakseltaan.