Tutkimusyhteistyö

FIREA -tutkimuksessa tehdään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tutkijaryhmien kanssa EU-maissa ja EU-alueen ulkopuolella. Tavoitteena on mahdollisimman laadukas tieteellinen lopputulos ja kerättyjen tutkimusaineistojen laajamittainen hyödyntäminen. Tutkimuksessa kerättyä tietoa voidaan lähettää yhteistyötahoille analysoitaviksi, mutta tällöinkin tiedot ovat koodattuja, eivätkä sisällä tunnistetietoja.

Ass. prof. Neda Agahi, Karolinska Institutet, Ruotsi

Dr. Ruben Brondeel, University of Ghent, Belgia

Dos. Jenni Ervasti, Työterveyslaitos

Dos. Jaana I. Halonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Prof. Olli J. Heinonen, Paavo Nurmi -keskus

Prof. Andreas Holtermann, National Research Centre for the Working Environment, Tanska

Dos. Noora Järnefelt, Eläketurvakeskus

FT Maarit Kauppi, Työterveyslaitos

Prof. Yan Kestens, University of Montreal, Kanada

Prof. Mika Kivimäki, Helsingin yliopisto

Ass. prof. Annemarie Koster, Maastricht University, Hollanti

Prof. Magnus Lindwall, University of Gothenburg, Ruotsi

Dr. Peter Palm, University of Uppsala, Ruotsi

Dr. Loretta Platts, Stockholm University, Ruotsi

Dos. Anna Pulakka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Dos. Timo Rantalainen, Jyväskylän yliopisto

Prof. Marianna Virtanen, Itä-Suomen yliopisto

Prof. Hugo Westerlund, Stockholm University, Ruotsi

Prof. Pasi Koski, Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto