Finnish Retirement and Aging study

Aktiivisena eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyminen, terveys ja hyvinvointi

Finnish Retirement and Aging study (FIREA)

FIREA on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka päätarkoituksena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään moderneilla mittausmenetelmillä liikunta-aktiivisuudessa, liikkumattomuudessa sekä unessa tapahtuvia muutoksia siirryttäessä eläkkeelle.

Lue Lisää

Ajankohtaista

Tutustu tutkimustulosten perusteella koottuun oppaaseen

Eläkkeelle siirtyminen – mahdollisuus terveempään elämään –opas on koottu avuksi terveellisten elintapojen muodostamiseen ja ylläpitämiseen eläkkeellesiirtymisiässä.

Linkki oppaaseen