Finnish Retirement and Aging study

Aktiivisena eläkkeelle. Eläkkeelle siirtyminen, terveys ja hyvinvointi

Finnish Retirement and Aging study (FIREA)

FIREA on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka päätarkoituksena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä ja sen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään moderneilla mittausmenetelmillä liikunta-aktiivisuuteen, liikkumattomuuteen sekä uneen yhteydessä olevia tekijöitä ja niiden yhteyksiä terveysvasteisiin.

Lue Lisää

Ajankohtaista

Terve eläköityminen – poimi vinkit videokoosteesta

Eläköityminen on iso muutos, mutta miten arkirutiineja kannattaa muokata, jotta edessä olisivat mahdollisimman terveet eläkepäivät? Katso Turun yliopiston kansanterveystieteen tutkijoiden vinkit.

Tutustu tutkimustulosten perusteella koottuun oppaaseen

Eläkkeelle siirtyminen – mahdollisuus terveempään elämään –opas on koottu avuksi terveellisten elintapojen muodostamiseen ja ylläpitämiseen eläkkeellesiirtymisiässä.

Linkki oppaaseen