FIREA-hankkeesta

FIREA on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka päätarkoituksena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä ja sen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään moderneilla mittausmenetelmillä liikunta-aktiivisuuteen, liikkumattomuuteen sekä uneen yhteydessä olevia tekijöitä ja niiden yhteyksiä terveysvasteisiin.

Tutkimukseen osallistujat ovat suomalaisia kunta-alalla työskenteleviä henkilöitä, jotka ovat jääneet eläkkeelle vuosina 2013–2021. Kokonaisuudessaan tutkimuksessa on tällä hetkellä mukana noin 6700 osallistujaa. Tietoa kerätään postikyselyllä, liikemittarin avulla sekä kliinisillä mittauksilla. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa mittaukset on toistettu vuoden välein ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen. Tutkimuksen toinen vaihe toteutetaan tutkittavien ollessa noin 70-vuotiaita vuosina 2023–2024.

Eläkkeelle siirtyminen on merkittävä elämäntapahtuma ja sillä on moninaisia vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen ja myöhempään terveyteen. Tämä mittava ja ainutlaatuinen tutkimus tuottaa uutta tietoa tekijöistä, jotka ovat yhteydessä myönteisiin elintapamuutoksiin eläköitymisen yhteydessä ja terveyden kehitykseen eläköitymisen jälkeen. Tätä tietoa tarvitaan sekä terveysneuvonnassa että terveyspalvelujen suunnittelussa, jotta ikääntyvien ihmisten terveyttä ja toimintakykyä voidaan tukea.

FIREA-tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Työsuojelurahasto sekä Juho Vainion Säätiö.