Publications

Ahlqvist, Toni Lehikoinen, Annukka Janasik, Nina & Luoma, Emilia (2024) GYROSCOPE: Spatiotemporalities and future pathways in marine logistics. Paper presented in the 2024 American Association of Geographers AAG Annual Meeting, 16–20 April 2024. Honolulu, Hawaii, USA.

Lauttamäki, Ville (2024) Merilogistiikan kestävyyssiirtymän tulevaisuudet tarkastelussa. Futuuri 1/2024, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen asiakastiedote.

Ahlqvist, T. (2023) Analysing future pathways towards sustainable marine logistics. Talk Together: Maritime Horizons: Charting the Future towards Sustainable Seas. 30 November 2023, University of Turku.

Knudsen, M. Ahlqvist, T. & Taylor, A. (2023) Defining ‘Future Generations’: Epistemic Considerations on Conceptualizing a Future-Oriented Domain in Policy and Law-Making. Journal of Futures Studies 28(2): 319.

Palmén, Mikael Lotrič, Ajda Laakso, Aleksi Bolbot, Victor Elg, Mia & Valdez Banda, Osiris (2023) Selecting Appropriate Energy Source Options for an Arctic Research Ship. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11, 2337.

Ahlqvist, Toni Janasik, Nina Lehikoinen, Annukka & Luoma, Emilia (2023) Merilogistiikan on pakko vihertyä – työ alkaa nyt. MustRead, 1.11.2023.

Lehikoinen, Annukka Janasik, Nina & Valdez Banda, Osiris (2023) Huomioita meriliikenteen ja merituulivoiman yhteensovittamisesta. Esitelmä. Merituulivoiman alueellinen vuorovaikutusfoorumi, Kotka, 9.10.2023.

Lehikoinen, Annukka (2023) Meriliikenteen rooli meriympäristön tilassa. Esitelmä. Vaikuta vesiin -päivät, Ympäristöministeriö, 29.8.2023.

Vedyn mahdollisuudet korkean lisäarvon tuotteissa. XAMK Read, nro 3/2023. (Interview commentaries of Annukka Lehikoinen & Emilia Luoma)