Publications

Ahlqvist, T. (2023) Analysing future pathways towards sustainable marine logistics. Talk Together: Maritime Horizons: Charting the Future towards Sustainable Seas. 30 November 2023, University of Turku.

Knudsen, M. Ahlqvist, T. & Taylor, A. (2023) Defining ‘Future Generations’: Epistemic Considerations on Conceptualizing a Future-Oriented Domain in Policy and Law-Making. Journal of Futures Studies 28(2): 319.

Palmén, Mikael Lotrič, Ajda Laakso, Aleksi Bolbot, Victor Elg, Mia & Valdez Banda, Osiris (2023) Selecting Appropriate Energy Source Options for an Arctic Research Ship. Journal of Marine Science and Engineering, 2023, 11, 2337.

Ahlqvist, Toni Janasik, Nina Lehikoinen, Annukka & Luoma, Emilia (2023) Merilogistiikan on pakko vihertyä – työ alkaa nyt. MustRead, 1.11.2023.

Lehikoinen, Annukka Janasik, Nina & Valdez Banda, Osiris (2023) Huomioita meriliikenteen ja merituulivoiman yhteensovittamisesta. Esitelmä. Merituulivoiman alueellinen vuorovaikutusfoorumi, Kotka, 9.10.2023.

Lehikoinen, Annukka (2023) Meriliikenteen rooli meriympäristön tilassa. Esitelmä. Vaikuta vesiin -päivät, Ympäristöministeriö, 29.8.2023.

Vedyn mahdollisuudet korkean lisäarvon tuotteissa. XAMK Read, nro 3/2023. (Interview commentaries of Annukka Lehikoinen & Emilia Luoma)