HEAL Projekti

Health Equity for children and AdoLescents (HEAL)-projekti

HEAL-projektin tarkoituksena on kehittää pelillinen ja lapsilähtöinen HEAL-interventio (HEAL game/HEAL-mobiilisovellus) alakouluikäisille lapsille ja nuorille sekä arvioida intervention soveltuvuutta terveydenedistämisen työkaluna kouluympäristöissä ja päätöksenteon tukena laajemmin kunnissa ja hyvinvointialueilla. Tarkoituksena on tutkia myös intervention luotettavuutta kerätä ja käsitellä lasten terveyteen liittyviä tietoja, huomioiden samalla digitaalisen terveydenedistämisen ja tiedonkeruun eettiset kysymykset. HEAL-intervention tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveydenlukutaitoa, terveellisten elämäntapojen omaksumista sekä fyysistä (liikunta, ravitsemus, uni) ja psykososiaalista terveyttä.

Rahoittajat:

Sairaanhoitajien Koulutussäätiö
Turun yliopistosäätiö
Finland-China Food Health (FCFH) network, Turun yliopisto
TYKS-säätiö