Miten luonnonvalinta vaikuttaa eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin?

Tutkimuksemme pääteemat ovat: (1) kasvien ja niihin kytkeytyneiden mikrobien geneettinen, lajistollinen ja toiminnallinen monimuotoisuus, (2) lajien levittäytyminen muuttuvassa ilmastossa, ja (3) ympäristön kemikalisoitumisen riskit ja niiden ehkäisy.

Dokumentti glyfosaatin vaikutuksista ympäristöön:

Projektin esittelyvideo: