Lajien väliset vuorovaikutukset

Projektissa tutkitaan kasvien ja niihin assosioituneiden mikrobien välisiä vuorovaikutussuhteita sekä luonnonpopulaatiossa että maatalousympäristössä. Tutkimusryhmän erityisenä mielenkiinnon kohteena on heinien ja niiden systeemisten, siementen välityksellä leviävien endofyyttisten sienten välinen symbioosi. Tutkimuksessa käytetään menetelmiä molekyylianalyyseistä siirtoistutuskokeisiin eripuolilla Eurooppaa. Soveltava tutkimus etsii ratkaisuja rehutuotannon ongelmiin muuttuvassa ilmastossa ja lentokenttien turvallisuuteen uusien endofyytti-heinä-kombinaatioiden avulla.

Artikkelin pääkuvassa Epichloë- endofyyttisienen itiöpesäkkeitä ©Gensheng Bao