Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkojulkaisu

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti

Viimeisimmät julkaisut

Työpajatyöskentelyä Sanna Pelttarin ja Pauliina Peltosen johdolla lokakuun koulutuksessa. Kuva: Susanna Mäkinen
Tekoälyä ja teknologiaa – täydennyskoulutusta kielten opettajille 
Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella on käynnissä Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus Älyä tekoälyyn – mielekästä teknologiapedagogiikkaa kielten opetukseen (ÄlyTeKO). Koulutus on herättänyt...
Tekoälyn generoima kuva KISUVI-hankkeen tutkijasta.
Kirjoittamisen opettamisen ja tutkimuksen tulevaisuus tekoälymaailmassa
Miksi tutkimme kirjoittamisen opettamista, jos tekoäly kirjoittaa tulevaisuudessa kaiken puolestamme? Mihin tarvitsemme kirjoitustaitoa tai kykyä kirjoittaa erilaisia tekstejä? Miksi meidän...
A recent report suggests English and Finnish can coexist in Finland, and that the prospect of returning to a bilingual Finland is as unlikely as reverting to the era of telephone boxes. “Coexistence” by Antti Suomela. CC BY-SA 4.0. Derivative of works under public domain.
English teachers: from accomplices in linguistic erosion to agents of change
Recently, a pivotal government report on the role of English in Finland allayed concerns about linguistic erosion, underscoring the enduring...
Sanakirjoja
Kielten opetuksen noidankehästä kestävään kielikoulutuspolitiikkaan
Peruskoulussa ja lukiossa muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu on vähentynyt. Yliopistoissa joihinkin vieraiden kielten pääaineisiin pyrkii myös vähemmin opiskelijoita...
Piirros, kuvituskuva: kolme lääkäriä
Den svenskbetonade läkar- och tandläkarutbildningen vid Åbo universitet – innovativt samarbete över fakultets- och universitetsgränser 
Studier i det andra inhemska språket ingår i alla högskoleexamina i Finland. Därmed studerar också blivande läkare och tandläkare vid...
Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -koulutuksen julkaisu ilmestynyt
Sujuvuutta suulliseen kielitaitoon -täydennyskoulutus esitteli tutkimustietoa suulliseen kielitaitoon ja sujuvuuteen liittyen kieltenopettajille ympäri Suomea. Koulutuksen anteihin voi nyt tutustua myös...
EKKO-hanke: kestävästi kohti pedagogisia ratkaisuja
Koneen Säätiön rahoittama tutkimushanke Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) tukee kestävän kehityksen ulottuvuuksien integroimista kielten opetukseen pedagogisilla ratkaisuilla ja tutkimustyöllä. ...
Pääkirjoitus: Hiiskutun teemakokonaisuudet käynnistyvät kielen oppimisen teemalla
Hiiskuttua-lehti uudistuu ja elävöittää uudelleen teemakokonaisuudet. Ensimmäisen teeman aihepiiriksi valikoitui Kielen oppiminen ja opettaminen. Samalla päätimme laajentaa tarjolla olevaa kielivalikoimaa...
kirjainpalikoita
Reflektointi osaksi kieliopin opetusta ja oppimista? 
Kielioppi ja sen opetus herättää aina muistoja, kysymyksiä ja keskustelua. Nykyisin kieliopissa kiinnostaa enemmän sen hyödyllisyys kielten oppimiselle kuin sen...