Aboagora-symposiumi kurkottaa pelon, muutoksen ja äärimmäisten tapahtumien tuolle puolen

Peter Greenaway vuoden 2014 Aboagora-symposiumissa. Kuva: Otto Väätäinen.
Peter Greenaway vuoden 2014 Aboagora-symposiumissa. Kuva: Otto Väätäinen.

Monitieteinen ja -taiteinen kansainvälinen Aboagora-symposiumi tarttuu viidennen kerran järjestettävässä tapahtumassa muutoksen ja merkityksellisten kokemusten aihepiiriin.

Merkittävänä tieteen- ja taiteenvälisiä kysymyksiä tarkastelevana tapahtumana paikkansa vakiinnuttanut Aboagora-symposiumi järjestetään tänä vuonna 11.–13.8.2015 Sibelius-museossa. Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen, Åbo Akademin säätiön Donner-instituutin ja Turun musiikkijuhlien yhteistyössä toteutettava tapahtuma tuo Turkuun kiinnostavimmat nimet taiteen ja tieteen aloilta. Vuoden 2015 Aboagora-symposiumin teemana on ”Precious Moments, Extreme Events”. Elämme parhaillaan globaaleissa verkostoissa, joissa tieto liikkuu nopeammin kuin koskaan ja kaukaisimmatkin maapallon kolkat ovat riippuvaisia toisistaan. Hitaat maailmanlaajuiset muutokset, kuten ilmaston lämpeneminen, herättävät keskustelua, mutta samaan aikaan äärimmäiset tapahtumat voivat silmänräpäyksessä muuttaa näkökulmaamme. Näiden muutosten keskellä kiinnostus muistiin, yksilön ajallisuuden kokemukseen, on jatkuvasti kasvanut.

Ohjelmassa tieteen ja taiteen kohtaamisia

Tiedettä ja taidetta yhdistävän monitieteisen tapahtuman viides toimintavuosi käsittelee hetkellisyyden ja ajallisuuden teemaa edellisten vuosien tapaan keynote-osuuksien, paneeli- ja workshop-osuuksien sekä taiteellisen iltaohjelman muodossa. Näkyvänä osiona tapahtumassa tulee olemaan Floating Platforms -hanke, joka toteutetaan yhteistyössä performanssi- ja esitystaiteen festivaali New Performance Turku Festivalin kanssa. Hankkeen ansiosta performanssi- ja esitystaide on tänä vuonna erityisesti esillä. Tieteen- ja taiteenvälisyyden kysymyksien lisäksi tapahtuma tarttuu merkityksellisten hetken ja äärimmäisten tapahtumien teemaan mm. katastrofien, vallankumouksen, kuoleman, kokemuksellisuuden, uskonnollisen väkivallan ja läpimurron aiheiden kautta.

Linda Gieres tanssi osana Jean-Luc Lehnersin kosmologista luentoa vuoden 2014 tapahtumassa. Kuva: Otto Väätäinen.
Linda Gieres tanssi osana Jean-Luc Lehnersin kosmologista luentoa vuoden 2014 tapahtumassa. Kuva: Otto Väätäinen.

Tiedon avoimuus ja yhteistyö tärkeässä roolissa

Tänä vuonna tehdään ensimmäistä kertaa yhteistyötä myös Turussa toimivan Science Cafén kanssa. Science Café jakaa Aboagoran näkökulman tiedon ja tieteen tulosten välittämisen tärkeydestä, joten molemminpuolinen kiinnostus oli selvää ja yhteistyö luonteva toteuttaa. Edellisvuosien tapaan Aboagoran pääluennot tulevat olemaan kaikille avoimia.

Aboagora 2015 tutkii tieteen ja taiteen vuoropuhelun kautta niitä muutoksia, jotka mullistavat ihmisten ja ihmiskunnan elämää – hetkessä. Tapahtuman kansainvälinen ohjelmisto julkistetaan kevään aikana.

Anni Välimäki on Aboagora – Between Arts and Sciences -symposiumin koordinaattori.