Esoteerinen ja kansanomainen henkisyys kiinnostavat

Uskontotieteen, kulttuurihistorian ja folkloristiikan oppiaineet ovat hiljalleen tulleet tunnetuksi länsimaiseen esoteriaan ja kansanomaiseen henkisyyteen liittyvästä tutkimuksesta ja muusta aktiivisuudesta. Laitoksella…

Kulttuurintutkijoiden ainejärjestöjen tulevaisuus

Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen opiskelijat perustivat kesäkuussa uuden ainejärjestön. Idea uudesta kulttuurintutkijoiden ainejärjestöstä syntyi syksyllä 2014. Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede…