Kristinuskon tutkimusta moninäkökulmaisesti

Turun yliopistoon on perustettu uusi monitieteinen, tiedekuntarajat ylittävä kristinuskoon keskittyvä tutkimuskeskus, joka kantaa nimeä Centre for the Study of Christian Cultures (CSCC). Se kokoaa yhteen tutkimusta ja tutkijoita, jotka keskittyvät kristinuskon tutkimukseen humanistisista ja yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista sekä tarkastelevat kristinuskon ideologisia, poliittisia, kulttuurisia sekä taiteeseen ja arkeen liittyviä ulottuvuuksia niin historiassa kuin nykyisyydessä.

Tutkimuskeskuksen perustamisen juuret ulottuvat vuoteen 2013, jolloin joukko uskontotieteen tutkijoita koki, että kristinuskon tutkimukseen keskittyvälle monitieteiselle keskustelufoorumille olisi tilausta laitoksella ja tiedekunnassa. Tämä foorumi sai nimen Kristinuskon tutkimuksen pyöreä pöytä.

Yleisöä Kristinuskon tutkimuksen pyöreän pöydän seminaarista ”Christianity and the Limits of Materiality” 26.9.2014. Kuva: Anna Haapalainen.

Varsin pian todettiin tarve laajentaa toimintaa, ja vuoden 2017 alussa Kristinuskon tutkimuksen pyöreän pöydän pohjalta perustettiin CSCC-tutkimuskeskus. Hallinnollisesti keskus sijoittuu humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle. Tutkimuskeskuksen johtoryhmä on monitieteinen: siinä on edustus uskontotieteen, kulttuurihistorian, kirkkohistorian, folkloristiikan, taiteentutkimuksen, arkeologian, saksan kielen, musiikkitieteen ja sosiologian aloilta.

CSCC:n toiminta vuonna 2017 keskittyy kuukausittaisten kutsuvierasalustusten sekä erilaisten seminaarien ympärille. Ensimmäisenä suurempana tapahtumana järjestetään 19.5. Logomossa puolipäiväseminaari ”Christian Cultures Past and Present”. Elokuussa CSCC osallistuu Aboagora-symposiumiin omalla työryhmällään ja loppusyksystä järjestetään kaksipäiväinen seminaari yhteistyössä TIAS:n kanssa.

Tutkimuskeskuksen toimintaa voi seurata CSCC:n kotisivuilla, Facebookissa, Twitterissä (CSCC@CSCCTurku) ja Instagramissa (CSCCTurku).

CSCC:n tapahtumista tiedotetaan kaikilla sosiaalisen median tileillä, Turun yliopiston tapahtumakalenterissa sekä sähköpostilistoilla.

CSCC:n johtoryhmä toivottaa lämpimästi kaikki kristinuskon tutkimuksesta kiinnostuneet mukaan toimintaansa!

Kirjoittajat ovat CSCC-tutkimuskeskuksen johtaja Minna Opas, varajohtaja Marika Räsänen ja sihteeri Anna Haapalainen.