Kulttuurintutkijoiden ainejärjestöjen tulevaisuus

Folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen opiskelijat perustivat kesäkuussa uuden ainejärjestön.

Idea uudesta kulttuurintutkijoiden ainejärjestöstä syntyi syksyllä 2014. Folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede olivat ensimmäistä kertaa yhteinen hakukohde, ja osittain yhteiset perusopinnot olivat jo käytössä. Oppiaineiden ainejärjestöjen, NEFA-Turun ja Nirvanan, toiminta oli paljolti yhteistä, mutta pelkäsimme, etteivät uudet opiskelijat koe ennen pääaineensa valintaa kumpaakaan ainejärjestöä omakseen. Mahdollisuudesta perustaa uusi ainejärjestö keskusteltiin pitkin syksyä ainejärjestöjen hallitustoimijoiden kesken, ja keväällä 2015 keskusteluun otettiin mukaan koko jäsenistö. Sosiaalisessa mediassa ja erillisessä tilaisuudessa käydyn keskustelun tuloksena kesällä 2015 perustimme uuden ainejärjestön folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen opiskelijoille. Se sai nimekseen Seita.

Uudet kulttuurintutkimuksen opiskelijat ovat nyt liittyneet uuteen ainejärjestöön. Kuva: Joona Saari.
Uudet kulttuurintutkimuksen opiskelijat ovat nyt liittyneet uuteen ainejärjestöön. Kuva: Joona Saari.

Keskusteluissamme yhdeksi tärkeimmistä asioista nousi opiskelijoiden ja oppiaineiden identiteetti. Monien huolena oli oppiaineiden erillisten identiteettien häviäminen uudessa yhteisessä ainejärjestössä. Keskustelujen myötä todettiin, ettei ainejärjestön tarvitse olla oppiaineen identiteetin perusta. Ainejärjestön tärkeimmät tehtävät ovat jäsentensä edunvalvonta ja hyvinvoinnin tukeminen. Uuden ainejärjestön hallituksessa koulutuspoliittisesta osiosta vastaa kokonainen työryhmä, jossa on koulutuspoliittinen vastaava jokaista oppiainetta kohden. Oppiaineiden ja ainejärjestön yhteistyö on siis edelleen tärkeässä roolissa ja uuden ainejärjestön toimintaa myös kohdistetaan välillä eri pääaineiden opiskelijoille.

Tänä syksynä saapuneet uudet opiskelijat ovat jo liittyneet Seitaan. 46-vuotias NEFA-Turku ja tänä vuonna 40 vuotta täyttävä Nirvana jatkavat toimintaansa vielä tämän lukuvuoden, jonka jälkeen niiden toiminta päättyy. Seita ei siis aloita täysin tyhjästä, vaan jatkaa kulttuurintutkimuksen ainejärjestötoiminnan pitkää perinnettä. Muutoksen seurauksena ainejärjestötoiminnasta on tullut selkeämpää ja helpommin lähestyttävää. Seita on laitoksen suurimpia ainejärjestöjä, mikä lisää kulttuurintutkimuksen näkyvyyttä ja helpottaa yhteistyötä sen ulkopuolelle.

Olli Niemi on uskontotieteen pääaineopiskelija ja Seita ry:n hallituksen puheenjohtaja.