Esoteerinen ja kansanomainen henkisyys kiinnostavat

Uskontotieteen, kulttuurihistorian ja folkloristiikan oppiaineet ovat hiljalleen tulleet tunnetuksi länsimaiseen esoteriaan ja kansanomaiseen henkisyyteen liittyvästä tutkimuksesta ja muusta aktiivisuudesta.

Laitoksella on tekeillä useita teemaan liittyviä väitöskirjoja, ja yhä useampi opiskelija valitsee sellaisen kandi- ja gradututkielmiensa aiheeksi.

Sali täynnä yleisöä. Kuva: Tiina Mahlamäki.
Sali täynnä yleisöä. Kuva: Tiina Mahlamäki.

Myös teemaan liittyvä opetus kiinnostaa. ”Toiset todellisuudet mielessä ja kulttuurissa” -luentosarja käsitteli valtainstituutioiden ulkopuolisia toisten todellisuuksien kohtaamisia, joissa esoteerisuus oli yhtenä osana. Nykypäivän noituudesta puhunutta Mirjam Mencej’ä (Ljubljanan yliopisto) kerääntyi kuuntelemaan täysi sali ihmisiä. Vaikka Mencej ei ole esoteriatutkija, kuulijoiden joukossa oli monia, joille noituus kytkeytyy nimenomaan magiaan.

Yksittäisten opiskelijoiden ja tutkijoiden kiinnostus henkisyyttä, spiritualismia, magiaa, teosofiaa, antroposofiaa sekä niihin liittyviä henkilöitä kohtaan on kasvussa. Ilahduttavaa on, että kiinnostus kanavoituu oppiaineiden yhteistyöksi.

Noituudesta luennoinut Mirjam Mencej. Kuva: Tiina Mahlamäki.
Noituudesta luennoinut Mirjam Mencej. Kuva: Tiina Mahlamäki.

Keväällä järjestettiin Esoteerisuus ja kummat kokemukset: toisia todellisuuksia tutkimassa, Uuden etsijät -hankkeen, SELMA-tutkimuskeskuksen sekä Kumma-verkoston yhteistilaisuutena. Päivä toi yhteen tutkijoita, joiden tutkimusintressit liittyvät esoteerisuuteen, yliluonnollisiin kokemuksiin, toisiin todellisuuksiin ja muuhun kansanomaiseen henkisyyteen.

Seminaaripäivässä järjestettiin alustusten lisäksi paneelikeskustelu, jossa pohdittiin toisien todellisuuksien kokemiseen ja kokemusten tutkimiseen liittyviä metodologisia ja eettisiä haasteita. Päivä oli toivottavasti alku uudenlaiselle tieteiden- ja tutkijoidenväliselle yhteistyölle.

Nina Kokkinen, jonka esoteerisuutta käsittelevä väitöskirja valmistuu keväällä. Kuva: Tiina Mahlamäki.
Nina Kokkinen, jonka esoteerisuutta käsittelevä väitöskirja valmistuu keväällä. Kuva: Tiina Mahlamäki.

Uuden etsijät: esoteerisuus ja uskonnollisuuden murros suomalaisen sivistyneistön parissa 1880-luvulta 1930-luvulle -hanke keskittyy tarkastelemaan monitieteisesti viime vuosisadan alun sivistyneistön, erityisesti taiteilijoiden esoteerisia kytkentöjä. Hanke esittäytyi suurelle yleisölle Perttu Häkkisen toimittamassa radio-ohjelmassa. Hankkeessa toimitetaan Historiallisen Aikakauskirjan teemanumeroa ja sille haetaan aktiivisesti rahoitusta.

Toinen, nykypäivään sijoittuva hanke on suomalaiseen esoteeriseen ja kansanomaiseen henkisyyteen keskittyvä Yhdessä kuviteltu tieto, joka myös hakee rahoitusta.

Uuden etsijät ja Yhdessä kuviteltu tieto toteuttavat 2017 länsimaista esoteriaa käsittelevän luentosarjan sekä tieto- ja oppikirjan Moderni esoteria Suomessa ja 2018 Approaching Religion -julkaisun teemanumeron.

Tiina Mahlamäki on Yhdessä kuviteltu tieto -hankkeen johtaja, Maarit Leskelä-Kärki Uuden etsijät -hankkeen johtaja ja Kaarina Koski Kumma-tutkimusverkoston ohjausryhmän johtaja.