Arjen teknologiat -sivusto juhlistaa Suomi 100 -vuotta

Arjen teknologiat – 100 vuotta mennyttä ja tulevaa -hankesivujen avajaisissa oli esillä pienoisnäyttely Timo J. Virtasen puhelinkokoelmasta. Kuva: Maija Mäki.

Alkuvuodesta 2016 kansatieteen oppiaineessa intouduttiin ideoimaan tulevaa Suomen satavuotisjuhlavuotta. Pohdittiin sitä, miten kansatieteellistä tutkimusta voitaisiin juhlavuoden aikana tuoda esille yhtäältä mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti ja toisaalta yleistajuisesti ja osallistavasti. Päätimme kehittää nettisivuston, jonka avulla voisimme nostaa esille kulttuurientutkimuksen näkökulmia ja suhdetta arjessa näkyviin ja joskus huomaamattomiinkin elämäämme muokkaaviin teknologioihin. Nimekseen hanke sai Arjen teknologiat – 100 vuotta mennyttä ja tulevaa, sillä tavoitteena oli kattaa koko Suomen itsenäisyyden ajan historia sekä katsahtaa myös mahdollisiin tulevaisuuksiin arjen teknologioiden näkökulmasta. Hankkeeseen saatiin Suomi 100 -yhteisöavustusta Turun kaupungilta, joten sivustoa ryhdyttiin käytännössä toteuttamaan syksyllä 2016. Kohderyhmäksi valittiin koululaiset ja opiskelijat.

Hanke haluttiin sitoa opetukseen ja samana syksynä perusopintojen työseminaarissa opiskelijat pääsivät tuottamaan tekstejä. Hankkeen sisällöntuotanto toteutettiin yhteisöllisesti; kirjoittamaan päätyivät ensimmäisen vuoden fokaus-opiskelijat, oppiaineen jatko-opiskelijat, post doc -tutkijat ja henkilökuntakin. Hankkeessa työskenteli myös kolme harjoittelijaa sekä tutkimusavustaja, joiden voimainponnistusten avulla sivusto lanseerattiin yleisölle 10. huhtikuuta 2017.

Sivustolle kirjoitettiin lyhyitä juttuja omasta tutkimuksesta, referoitiin aikaisemmin tuotettuja tutkimuksia ja opinnäytteitä sekä reflektoitiin oppiaineen juhlavuoden tapahtumia. Tutkimusavustaja Marianne Mäkinen tuotti myös haastatteluihin perustuvia videoita oppiaineen omalle youtube-kanavalle, joissa esille pääsevät erityisesti kansatieteen jatkokoulutettavat nuoret tutkijat. Sivusto rakennettiin viiden teeman varaan jokaisen artikkelin kytkeytyessä vähintään yhteen teemaan. Leikkimässä, kotona, syömässä, töissä ja liikkeellä -teemojen kautta saatiin katettua hyvin arjen teknologioita edustava tutkimusaineisto.

Sivustosta syntyi monipuolinen, monialainen ja rönsyileväkin kokonaisuus, jota on täydennetty ja tullaan täydentämään koko juhlavuoden ajan. Syksyllä 2017 on sivustoa mainostettu erityisesti Varsinais-Suomen kouluille. Kouluille markkinoidaan sivuston oheispalveluna mahdollisuutta tilata vieraileva kansatieteilijä kouluun syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Tähän tilaisuuteen onkin jo tarttunut muutama maakunnan koulu, mutta tilaa kansatietelijöiden kalenterissa on näille vierailuille edelleen!

”Nolla pistettä” ja ”tuplahyi”, kommentoivat artikkelin kirjoittajan lapset tulevaisuuden ruokaa käsittelevän artikkelin kuvituksessa. Mifu-tortellinivuoka ei tuolloin saanut korkeaa arvosanaa, mutta nämä kommentit kertonevat yleisemminkin teknologisiin innovaatioihin liittyvästä kaksijakoisesta suhtautumisesta. Uutuuksista sekä innostutaan, että niitä karsastetaan – kokijasta riippuen. Näitä monensorttisia näkemyksiä tarjoilee kansatieteen Arjen teknologiat -sivusto, ajoittain pienellä huumorinpilkkeellä höystettynä.

Maija Mäki on kansatieteen ma. yliopisto-opettaja, joka on toiminut Arjen teknologiat -hankkeen koordinaattorina.