Unelmia ylirajaisesta Itämerestä

Tänä vuonna ilmestyneessä esiselvityksessä Jäämeren radasta Suomea kuvaillaan saareksi. Tämä on retoriikkaa, joka toistuu useissa julkisissa dokumenteissa ja puheenvuoroissa. Eikä…

Kansatieteilijät lapsuusmuistojen jäljillä

Lapsuuden muistot rakentuvat mieliin painuneista yksityiskohdista; arkisista tapahtumista ja juhlan tunnusta, tuoksuista, mauista ja äänistä. Yksityiskohtaisista, tarkoista tunnemuistoista ei aina…

XYZ – nuorisotyön sukupolvet

Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen yhteydessä sijaitseva nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi on tuottanut julkaisun, jossa seitsemäntoista nuorisotyön ammattilaista jakaa sukupolvikokemuksiaan. Tekstien lomaan…