Kansatieteilijä muuttuvaa maaseutua tutkimassa

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma Junossa ja kansatieteen oppiaineen tohtorikoulutettava Maija Lundgren valmistelee väitöskirjaansa työpisteellään Teutorissa ja kiertää kenttätyömatkoillaan…

Kaupankäynnin kohtaamisia

Kaupankäynti ei ole ainoastaan tavaran ja rahan vaihtamista toisiinsa – ei ainakaan sotien jälkeisessä Suomessa. Kuvitellaan pieni paikkakunta, missä kohtaavat…

Terveisiä Australiasta!

Yhteinen tutkimuksellinen kiinnostuksemme kulttuuriperintöä ja sen teoretisointia kohtaan johti siihen, että saimme tilaisuuden lähteä viime vuoden lopussa, joulukuun alkupäiviksi Canberraan,…

Puss och kram – nuorten Pohjola!

Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi toimii Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella, kansatieteen oppiaineen yhteydessä. Nuoperi kartoittaa, kerää ja tallentaa…

Polkemalla rajoja ymmärretään erilaisuutta

Ihmisten jokapäiväisen liikkumisen tavat ja ylirajaisuus ovat teemoja, jotka nousevat esiin kestävää kulttuurista kehitystä mietittäessä. Miten siis vaikkapa pyöräily tuottaa…

Kansatieteilijän näkemys kuntaliitoksesta

Paikallistason näkökulma auttaa ymmärtämään, miltä kuntaliitos kuntalaisen silmin näyttää. Alkuvuodesta 2014 valmistuneessa kansatieteen pro gradu -tutkielmassani ”’No onhan naantalilainenki ny…