Kansatieteilijä muuttuvaa maaseutua tutkimassa

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tohtoriohjelma Junossa ja kansatieteen oppiaineen tohtorikoulutettava Maija Lundgren valmistelee väitöskirjaansa työpisteellään Teutorissa ja kiertää kenttätyömatkoillaan eri puolilla Suomen maaseutukuntia.

Maaseudun kutsu

Aloitin palkallisessa tohtorikoulutettavan tehtävässäni tammikuussa 2014. Tutkin valmisteilla olevassa kansatieteen monografiaväitöskirjassani suomalaisen maaseudun murrosta ja valtakunnallisen kyläasiamiesverkoston asemaa sekä merkitystä maaseudun alueellisessa ja paikkaperustaisessa kehittämistyössä.

Valmistuin filosofian maisteriksi kansatieteen oppiaineesta vuonna 2008.  Sen jälkeen suoritin erillisopintoina kasvatustieteen, uskontotieteen sekä aineenopettajan pedagogisia opintoja Turun yliopistossa ja Turun Normaalikoulussa. Pitkäaikainen tutkimuksellinen kiinnostukseni ja tiedonnälkäni maaseudun ja kyläyhteisöjen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja yhteiskunnallisista haasteista selviytymistä kohtaan eivät kuitenkaan jättäneet minua rauhaan, vaan sysäsivät liikkeelle väitöskirjaprojektini, joka kiehtovalla ja inspiroivalla tavalla kuljettaa minua tutkijan ominaisuudessa ympäri Suomea ja jopa ympäri maailmaa.

Kyläasiamiehet muutosprosessien keskellä

Tarkastelen väitöstutkimuksessani Suomessa maakunta- ja kuntatasoilla vaikuttavien kyläasiamiesten asiantuntijuutta, ammatillista toimenkuvaa ja myös sukupuolen käsitteen merkitystä maaseudun muuttuvissa toimintaympäristöissä. Etnografisen haastattelun ja havainnoinnin kautta selvitän myös kuinka maaseutupoliittisessa keskustelussa esillä olevat termit kuten lähidemokratia, kansalaisten osallistaminen ja paikallisuus vaikuttavat kyläasiamiesten työssä yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosprosessien keskellä.

Maija Lundgren kesäisessä Naantalissa 2015. Kuvaaja: Teemu Lundgren.
Maija Lundgren kesäisessä Naantalissa 2015. Kuva: Teemu Lundgren.

Tohtorikoulutettavan monipuolinen toimenkuva

Tutkimustyöni lisäksi osallistun säännöllisesti kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin ja tutkijatapaamisiin. Luennoin syksyllä kansatieteen perusopintojen luentokurssilla, ja tulevalla kevätlukukaudella pidän jo toistamiseen kansatieteen aineopintoihin kuuluvan maaseutukurssin, jossa johdatan opiskelijat maaseutututkimuksen ydinkysymysten äärelle. Vuoden 2016 alusta ryhdyn myös koordinoimaan kansatieteen jatkokoulutusseminaaria, jonka puitteissa Turun yliopiston kansatieteen ja Åbo Akademin pohjoismaisen etnologian oppiaineiden jatkokoulutettavat tapaavat syys- ja kevätlukukaudella yhteisissä väitöskirjantekijöille suunnatuissa seminaareissa.

Maija Lundgren on tohtoriohjelma Junon ja kansatieteen oppiaineen tohtorikoulutettava.