Puss och kram – nuorten Pohjola!

Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi toimii Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella, kansatieteen oppiaineen yhteydessä. Nuoperi kartoittaa, kerää ja tallentaa suomalaiseen nuorisotyöhön liittyvää aineistoa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen hanke alkoi vuonna 2002 ja siirtyi yliopistolle vuonna 2007. Vuonna 2010 ministeriö valitsi Nuoperin yhdeksi valtakunnalliseksi nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukseksi.

AJANK_Virtanen_Nuoperi_kuvaAineiston keräämisen ja säilyttämisen ohella Nuoperille on tärkeää tallennetun aineiston käyttö. Nuoperi onkin aktiivisesti julkaissut nuorisotyöhön liittyviä materiaaleja ja katsauksia. Vuonna 2014 valmistui Nuoperin aineistoista esimerkiksi Anna Kemppisen kansatieteen pro gradu tutkielma: ”Tyttöjä, poikia, huoria, homoja. Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla”. Pohjoismaista nuorisoa käsittelevä opus on puolestaan ollut agendalla jo useampia vuosia, mutta varsinaisesti kokoaminen alkoi vuonna 2014. Toimittajat Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen toteavat:

”Näin julkaisumme rakentui ensisijaisesti yhden kesän tapahtumien ympärille. Esittelemme ne ennen kaikkea nuorisolähtöisesti, emme nuorisotyölähtöisesti. Tarinoiden kautta kaivaudumme myös menneeseen. Mistä ja miksi ystävyyskaupunkitoiminta alkoi, kuinka järjestöt ennen hoitivat yhteistyötä, ja ennen kaikkea, syntyykö pohjoismaisen yhteistyön kautta todellisia ystävyyssuhteita.”

Kirjan ilmiasu on yhdistelmä useamman nuoren kirjoittajan ajatuksia Pohjoismaista ja esimerkiksi niiden viidestä kaupungista. Se on myös samalla viitteitä tieteellisiin artikkeleihin ja katsauksia nuorisokulttuurin eri alueisiin, kuten kansantanssiin, teatteriin, musiikkiin, sirkukseen ja järjestötyöhön. Oppiaineenkin tutkimukseen kiinteästi niveltyvien identiteetti- ja rajaproblematiikan kautta liikutaan muun muassa Tornio-Haaparannan seudulla, Rovaniemellä ja Barentsin alueella.

Ulkoasultaan Puss och kram jatkaa ITÄÄN!-julkaisun raikasta formaattia ja taittoa. Kierrekansi, värit ja kuvien tärkeä asema leimaavat uuttakin julkaisua. Teksteinä se on ajankohtainen kommentti yhteisestä Pohjolasta ja sen nuorten ylirajaisista mahdollisuuksista. Maantieteellisesti laaja teema ja Itämeri-yhteistyö löytävät ohelleen paikallistoiminnan merkityksellisyyden: Nuoret Kotkat, sunnuntai-illat Skeppsholmenilla sekä kokoavan voiman merkityksen esimerkiksi taidevaelluksen muodossa. Puss och kram sopii rajattoman moneen tarkoitukseen.

Puss och kram. Nuorten Pohjola! Toim. Minna Heikkinen ja Terhi Lehtonen. Turku: Nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi, 2015. 108 s.

Timo J. Virtanen on kansatieteen lehtori.