Terveisiä Liverpoolista!

Heinäkuussa järjestettiin Liverpoolissa, Iso-Britanniassa konferenssi otsikolla ”Trans-Atlantic Dialogues on Cultural Heritage: Heritage, Tourism and Traditions”. Konferenssissa tarkasteltiin laaja-alaisesti kulttuuriperintöä ja moniulotteista transatlanttista dialogia Atlantin valtameren toimiessa symbolisesti keskeisessä roolissa ja konferenssia määrittävänä tekijänä.

Näkymä Liverpoolin keskustasta. Vasemmalla rautatieasema. Kuva: Maija Lundgren.
Näkymä Liverpoolin keskustasta. Oikealla rautatieasema. Kuva: Maija Lundgren.

Eri puolilta maailmaa, 28 eri valtiosta saapuneet kulttuuriperinnön tutkijat keskustelivat siitä, kuinka ihmiset Atlantin kaikilla laidoilla tuottavat paitsi maantieteellisesti ja historiallisesti merkityksellistä myös paikallisesti omaa erityistä aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöään ja traditioitaan. Uudenlaisia näkökulmia syntyi pohdinnoista, miten ihmisten, esineiden, ideoiden ja innovaatioiden edestakainen liike Atlantin yli vaikuttaa eri maanosien ja kansallisuuksien omiin traditioihin, kulttuuriperintöön, arvokäsityksiin ja turismitaloudellisiin kysymyksiin.

Konferenssin järjestivät Ironbrigde International Institute for Cultural Heritage (IIICH); University of Birmingham sekä Collaborative for Cultural Heritage Management and Policy (CHAMP, University of Illinois).

Dialogin, kulttuuriperinnön ja traditioiden ulottuvuuksia Atlantin aalloilla

Konferenssissa kuultiin kaksi erilaista ja toisistaan poikkeavaa keynote-puheenvuoroa. Ensimmäisenä vuoron sai Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian jäsenen, mittavan ja maailmanlaajuisesti merkittävän tieteellisen uran tehnyt sosiaaliantropologian emeritusprofessori Ulf Hannerz Tukholman yliopistosta. Toisen keynote-esitelmän piti professori Michael Herzfeld Harvardin yliopistosta. Kummassakin puheenvuorossa, samoin kuin yli kolmessakymmenessä työryhmäsessiossa, analysoitiin transatlanttisessa dialogissa vaikuttavien tekijöiden, (kulttuuri)perinnön, turismin sekä traditioiden muodostamaa (kriittistä) vuorovaikutussuhdetta. Sessioissa etsittiin perusteellisia vastauksia esimerkiksi siihen, millä tavoin kulttuuriperintö muovaa transatlanttista turismia. Puheenvuoroissa kysyttiin myös esimerkiksi mitä me voimme oppia reflektoimalla sitä, kuinka kulttuurit ja yhteisöt eri puolilla Atlanttia tuottavat, kuluttavat, välittävät, suodattavat, yhdistävät, vastustavat, sulauttavat tai kokevat toisten yhteisöjen kulttuuriperintöä ja traditioita.

Liverpool – historian kaikuja ja satamakaupungin sykettä

Intensiivisyys, uusien kansainvälisten ystävyyssuhteiden syntyminen ja satamakaupungin vilkas syke luonnehtivat parhaiten Liverpooliin suuntautunutta konferenssimatkaani. Historiallisesti kuuluisan ja aikansa suurien johtajien, kuten Franklin D. Rooseveltin ja Winston Churchillin vierailujen kohteenakin toimineen Adelphi Hotelin ylelliset kattokruunut ja häkellyttävät marmorihallit tekivät myös lähtemättömän vaikutuksen. Ensi keväänä järjestettävä seuraava konferenssi keskittyykin enemmän kaupunkiin teemalla ”Inheriting the Cityja tapahtumapaikkana on Taiwanin Taipei.

Kiitän lämpimästi antoisan ja mielenkiintoisen konferenssimatkani mahdollistaneita tahoja Turun Yliopistosäätiötä sekä omaa kansatieteen oppiainettani.

Maija Lundgren on kansatieteen oppiaineen ja tohtoriohjelma Junon tohtorikoulutettava. Hän tutkii väitöskirjassaan suomalaisen maaseudun murrosta ja kyläasiamiesverkoston merkitystä maaseudun alueellisessa ja paikkaperustaisessa kehittämistyössä.