Askelia kulttuurien tutkimukseen – keskiryhmäläisten voimainponnistus

PK-kirja-kansi_6.inddFolkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede muodostivat vuosi sitten yhteisen hakukohteen. Nyt hakijat voivat lukea uudenuutukaista Askel kulttuurien tutkimukseen -valintakoekirjaa.

Mikä meitä yhdistää?

Aineiston moniäänisyyden säilyttäminen on kulttuurintutkijalle tärkeä eettinen periaate. Samaa halusimme tässä kirjassa: huomioida tutkijoiden ja oppiaineiden erityisyyden ja yhtaikaisesti tuoda näkyville sen, mikä kulttuurintutkijoita yhdistää.

Kirjoituspyyntöihin vastasi 33 tutkijaa, professoreista opiskelijoihin. Toimituskuntaan kuuluivat päätoimittaja Jaana Kouri ja oppiaineiden edustajina Pasi Enges, Tiina Mahlamäki ja Timo J. Virtanen.

Teos rakentuu keskeisiin käsitteisiin, menetelmiin ja oppiaineisiin tutustuttavasta Johdanto-luvusta sekä niitä yhdistävistä teemaluvuista: Arki, juhla ja pyhä; Aineellinen ja aineeton; Tila, paikka ja ympäristö; Valta ja toimijuus; Kieli ja kommunikaatio; Identiteetti; Ruumiillisuus sekä Kulttuuriperintö. Näiden lisäksi viimeisessä luvussa opiskelijaa ohjataan opintopolulta työelämään. Sisällöt lukuihin löytyivät monivaiheisen teemaryhmien ja toimituskunnan vuoropuheluna.

Teemalukujen yhteyteen tutkijat kirjoittivat tapausartikkeleita omista tutkimuksistaan. Kukapa ei haluaisi lukea vaikkapa zombikävelyistä, tatuoinneista, tansseista kirkossa tai internet-meemeistä ?

Yleistajuista tekstiä

Kirja soveltuu myös kurssikirjaksi ja avainteokseksi asiasta kiinnostuneelle. Erityistä huomiota kiinnitettiinkin kirjan luettavuuteen.

Siis miten? Tieteellisyydestä ei tingitty, mutta vierasperäiset ja teoreettiset termit on avattu. Kuvat, tietolaatikot ja pohdintaosiot tarjoavat vaihtelevia lukukokemuksia. Lähdeviitteitä käytetään maltillisesti. Teemalukujen kieli on yhdenmukaistettu, kun taas tutkijoiden omat tapaustekstit ovat saaneet säilyttää kirjoittajansa näköisen ilmiasun.

Mahdoton tehtävä?

Puoli vuotta kirjoittamista, rakenteellisia valintoja, kommentointia, muokkauspyyntöjä, kuvien valintaa, oikolukua, tarkistusta ja kokoustamista. Toimittajat ja kirjoittajat kiristyvissä aikatauluissa. Tuloksena ei vain kirja, vaan yhdessä tekemisen ”opinnäyte”. Kiitos Maria Vasenkarille, joka taittoi haasteellisen teoksen ammattitaitoisesti painokuntoon.

Jaana Kouri (toim.): Askel kulttuurien tutkimukseen. Turku: Turun yliopisto, 2015.

Teosta voit ostaa UTUshopista.

Jaana Kouri on uskontotieteen tohtorikoulutettava ja Tiina Mahlamäki uskontotieteen yliopistonlehtori.