Uusi kirja Suomen tunnetuimmasta vankilasta

Kansatieteen oppiaineen Vankilat murroksessa -tutkimushanke julkaisi teoksen Kakolan vankila 1853–2007 elokuussa Turun vankilassa Saramäessä. Ainutlaatuiseen ja pääasiassa ennen julkaisemattomaan aineistoon perustuvan kirjan…

Tehdasyhteisön arkea

Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä oli 1950–1970-luvuilla työntäyteistä. Vanhempien työnantajalla, Finlayson-Forssa Oy:llä, oli keskeinen vaikutus koko perheen elämään. Tehtaaseen, tehtaaseen! Forssan…

Vankila ja valtionhallinnon säästöohjelma

Kun valtionhallinnon säästöohjelma aloitettiin, myös rikosseuraamusalalla alettiin tehostaa toimintaa eikä toimipaikkojen lakkauttamiselta säästytty. Vuodesta 2003 alkanut valtionhallinnon tuottavuusohjelma on vaikuttanut…

Pitojen politiikkaa

Talonpoikaisia ruokapitoja on Varsinais-Suomessa järjestetty pääasiassa häiden, hautajaisten ja kinkerien yhteydessä. Lisensiaatintutkimuksessani teemoittelen esiin ruokapitoinstituutiota jäsentäneen kolmiosaisen kulttuurisen mallin (rankijärjestyksen…

Henkiin herääviä valokuvia

Tutkin 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta olevia ferrotyyppivalokuvia, joita kutsuttiin pelti- tai plootukuviksi. Tein aineiston kuvista omia kuvallisia ja tarinan muotoon…

Paluu kentälle

Kenttätyö on tärkeä työväline etnologeille ja siitä on kirjoitettu paljon. Paluusta kentälle on kirjoitettu paljon vähemmän. Hyödynsin kesäkuisen Kazanin seminaarin…

Matkailuvaltteja muinaisjäännöksistä?

Matkailun kehittämistyö on pitkäjänteistä ja monitahoista toimintaa, johon vaikuttaa monenlaiset muutosvoimat. Globaalit ilmiöt, kuten maailman poliittinen ja taloudellinen tilanne, ilmastonmuutos…

Terveisiä Liverpoolista!

Heinäkuussa järjestettiin Liverpoolissa, Iso-Britanniassa konferenssi otsikolla ”Trans-Atlantic Dialogues on Cultural Heritage: Heritage, Tourism and Traditions”. Konferenssissa tarkasteltiin laaja-alaisesti kulttuuriperintöä ja…