Matkailuvaltteja muinaisjäännöksistä?

Matkailun kehittämistyö on pitkäjänteistä ja monitahoista toimintaa, johon vaikuttaa monenlaiset muutosvoimat. Globaalit ilmiöt, kuten maailman poliittinen ja taloudellinen tilanne, ilmastonmuutos ja teknologian nopea kehitys määrittelevät sitä, millä tavoin tulevaisuudessa tullaan matkustamaan. Matkailuala on erittäin muutosherkkää; se imee nopeasti vaikutteita ja muotoutuu kulloisenkin kysynnän mukaiseksi. Esimerkiksi taloudessa tapahtuvat heilahtelut heijastuvat sesonkiluontoiseen palvelualaan voimakkaasti. Matkailu on luonteeltaan liiketoimintaa: sen tulisi tuottaa taloudellista voittoa yrittäjälle.

TUTK_Mäki_Kuva1
Maahanmuuttajanaisten ryhmä opetuskoti Mustikasta tutustumassa Turun Halisten Virnamäen luontopolkuun toukokuussa 2014. Kuva: Maija Mäki.

Ja sitten ovat maisemassamme – huomaamattomina tai silmiinpistävinä – muinaisjäännökset. Menneisyyden ihmisen merkit tässä päivässä; merkit, jotka tarvitsevat selittäjää, avaajaa ja ymmärtäjää. Antikvaarisia arvoja kantavat, tutkimukselle merkitykselliset, mutta tavalliselle nykyajan ihmiselle vaikeasti avautuvat muinaisjäännökset. Menneisyys kiehtoo matkailijaa, modernia humanistia, joka löytöretkillään hakee aitoja ja elämyksellisiä kohteita, mutta haluaa tavoittaa ne kuitenkin vaivattomasti. Tutkimuksessani selvitän niitä keinoja, joilla matkailua voitaisiin tulevaisuudessa kehittää muinaisjäännöskohteilla.

Lapset ja nuoret ovat tärkeä kohderyhmä muinaisjäännöksillä niin matkailualan kannalta kuin pedagogisessakin mielessä. Kuva on otettu Paimion Rekottilan muinaisjäännösalueella. Kuva: Juha Mäki.
Lapset ja nuoret ovat tärkeä kohderyhmä muinaisjäännöksillä niin matkailualan kannalta kuin pedagogisessakin mielessä. Kuva on otettu Paimion Rekottilan muinaisjäännösalueella. Kuva: Juha Mäki.

Yrittäjät, kehittäjät ja suojelijat

Muinaisjäännöskohteiden kehittämisessä on mukana monia tahoja, joiden intressit eivät välttämättä kohtaa toisiaan. Matkailuyrittäjät haluavat rakentaa myyviä tuotteita, matkailun kehittäjät suunnittelevat laajoja matkailumarkkinointitoimenpiteitä, muinaisjäännösten suojelun ja hoidon ammattilaiset taas pyrkivät ensisijaisesti turvaamaan muinaisjäännöksen säilymisen tuleville sukupolville. Jokaisella toimijalla on omat, hyvin perustellut näkökulmansa matkailun kehittämiseen. Tulevaisuuden suuntaviivojen luomiseen tarvitaan keskustelua. Tulevaisuutta rakennetaan kommunikoinnin – keskustelun ja kompromissien hakemisen kautta. Tutkimukseni toimii tällaisen keskustelun käynnistävänä moottorina – alustana tulevaisuuskuville, joiden kautta voidaan konkreettisesti lähteä suunnittelemaan ja edistämään toivottavaa tulevaisuutta matkailukohteina toimiville muinaisjäännöksille.

Maija Mäki on kansatieteen oppiaineen tohtorikoulutettava. Hän tutkii väitöskirjatyössään matkailun tulevaisuuksia arkeologisilla muinaisjäännöskohteilla.