Vankila ja valtionhallinnon säästöohjelma

Kun valtionhallinnon säästöohjelma aloitettiin, myös rikosseuraamusalalla alettiin tehostaa toimintaa eikä toimipaikkojen lakkauttamiselta säästytty.

Vuodesta 2003 alkanut valtionhallinnon tuottavuusohjelma on vaikuttanut useisiin eri valtion laitoksiin. Rikosseuraamusala oli yksi näistä monista valtion säästökohteista. Vuonna 2009 rikosseuraamuslaitos päätti lopettaa Lappeenrannassa sijaitsevan Konnunsuon vankilan toiminnan vuoden 2011 loppuun mennessä.

Konnunsuon vankilan kirkko ja sellirakennus Konnunsuon lintutornista kuvattuna. Kuva: Jussi Lehtonen, 2010 (TYKL/dg/4943).
Konnunsuon vankilan kirkko ja sellirakennus Konnunsuon lintutornista kuvattuna. Kuva: Jussi Lehtonen, 2010 (TYKL/dg/4943).

Kansatieteen Vankilat murroksessa -projektiin kaivattiin mukaan väitöskirjan tekijää. Olin tehnyt pro gradu -tutkielmani kaupan kassan työstä, minkä takia minut otettiin mukaan projektiin työelämätutkijaksi. Vankilassa on useita eri ammattiryhmiä: mm. vartijoita, hallintovirkailijoita, sosiaalityöntekijöitä ja työnohjaajia. Jokaisessa vankilassa on myös pappi ja keittiöhenkilökuntaa. Suurin osa rikosseuraamusalan työntekijöistä on kuitenkin lähityöntekijöitä, vartijoita.

Sen sijaan, että väitöskirjassani tutkisin vankilan eri ammattiryhmiä, käytössäni oleva kenttätutkimusaineisto ohjaa minua tutkimaan valtionhallinnon säästöohjelman vaikutusta vankilan arkeen ja työyhteisöön. Tutkimuksessani tärkein kysymys on: Miten valtion säästöohjelma vaikuttaa yksittäisen ihmisen arkeen? Entä miten työyhteisö toimi ennen lakkautuspäätöstä ja sen jälkeen? Kuinka työpäivät sujuvat suljetussa laitoksessa? Miten arki sujuu, kun tietää, että työt ovat loppumassa lähitulevaisuudessa?

Sellirakennuksen tyhjennetty sellikäytävä. Kuva: Jussi Lehtonen, 2010 (TYKL/dg/5092).
Sellirakennuksen tyhjennetty sellikäytävä. Kuva: Jussi Lehtonen, 2010 (TYKL/dg/5092).

Konnunsuon vankila oli erityisesti vuonna 2009 usein esillä valtakunnallisessa mediassa. Vankilasta järjestettiin vankilan säilyttämisen puolesta kampanjoiva mielenosoitusmatka Helsinkiin. Vankilan työntekijät tunsivat tulleensa huijatuiksi, ja tämä tunnelma oli edelleen havaittavissa, kun menin ensimmäistä kertaa käymään Konnunsuolla huhtikuussa 2010.

Viimeiset vangit päästettiin koevapauteen tai siirrettiin pois toukokuussa 2011, jolloin myös vartijat siirtyivät muihin tehtäviin, sillä kuten eräs haastateltavani sanoi huhtikuussa toisella kenttätyömatkallani: ”mitäpä järkeä on tyhjiä seiniä vartioida?” Tällä hetkellä Konnunsuon vankilan ikkunoista on poistettu kalterit ja se toimii pakolaisten vastaanottokeskuksena.

Marja-Liisa Räisänen on kansatieteen tohtorikoulutettava, joka tutkii väitöskirjassaan valtion säästöohjelman vaikutusta rikosseuraamusalan lähityöhön.