XYZ – nuorisotyön sukupolvet

Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen yhteydessä sijaitseva nuorisotyön tallentamiskeskus Nuoperi on tuottanut julkaisun, jossa seitsemäntoista nuorisotyön ammattilaista jakaa sukupolvikokemuksiaan. Tekstien lomaan on liitetty nuorisotutkimukseen ja kertomuksiin perehtyneen tutkijan kommentteja.

Nuoperi nuorisotyön asialla

Nuoperi on 15-vuotisen toimintansa aikana julkaissut lähes parikymmentä tuotetta, joista useimmat ovat kirjamuotoisia ja keskittyvät varsin monelle nuorisotyön alueelle. Mukana on niin nuorisotyön koulutukseen sopivia materiaaleja, hankkeen ja keskuksen kansainvälistä toimintaa käsitteleviä katsauksia, kansatieteen opinnäytteisiin liittyviä tuotteita kuin yleisemmin alan muistitietoon viittaavia tutkimuksellisia niteitäkin.

Kirjainten sukupolvet

Nuorisotyön sukupolvet XYZ. Kokemuksia kirjaimista (Nuoperi 2017) tuo esiin joukon henkilökohtaisia tarinoita alan työhön liittyen. Kirjoittajien syntymävuodet vaihtelevat 1952 ja 1992 välillä. Esittelytekstin mukaisesti: ”On diginatiiveja, pullamössöjä, minäminä-sukupolvelaisia, taantuman teinejä ja milleniaaleja.” Tutkimuksessa sukupolvien on nähty seuraavan toisiaan noin 30 vuoden aikavälyksellä, vaikka sukupolviin kuuluminen ei olekaan yksiselitteistä ja pelkästään aikasidonnaista. Yleisesti tunnistetaan sukulaisuussuhteisiin kuuluvat sukupolvet ja yhteiskunnalliset sukupolvet. Jälkimmäiset erotellaan BB- (baby-boomers eli suuret ikäluokat), X-, Y- ja Z-sukupolviksi. X-sukupolveen liitetään meillä usein Neuvostoliiton hajoaminen, lama, kasinotalous ja peruskoulu. Y-sukupolvi on puolestaan jo yksilöllisen valinnan aikaa, jossa merkittäviä ovat teknologia ja mm. diginatiiviuus. Z-sukupolvi yhdistyy yleisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen syntyneisiin, joille globaali on itsestäänselvyys. Kirjan mukaan ”Z on kasvanut innovaatioiden ja ärsykkeiden keskellä , hän ei muista aikaa ilman nettiä”.

Sukupolvikokemukset ja murrokset

Yllättävän monet eivät tosin tunne kuuluvansa mihinkään sukupolveen. Suuria ikäluokkia käsittelevässä sosiologi Semi Purhosen väitöskirjassa Sukupolvien ongelma (Helsingin yliopisto 2007) aineiston vastaajista jopa viidesosa ei samaistunut mihinkään tarjotuista ryhmistä. Nuoperin XYZ-kirjan tekstien mukaan kysymys on paljolti (avain)kokemuksesta. Kirjan lähtökohtana olleiden väittämien kautta valottui kuitenkin selviä murroksia. Näihin kuuluivat muun muassa peruskoulu-uudistus, rippikoulu, teknologian kehittyminen ja musiikki. Kirjan tekstejä ja sukupolvitutkimusta kommentoinut tutkija Merja Leppälahti ottaa esiin kirjoittajien myös kriittisen asenteen sukupolviajatteluun ja näkee selittäjinä muun muassa varallisuuserot, maaseutu–kaupunki-suhteen, henkilökohtaiset elämäntapahtumat ja työelämän.

Timo J. Virtanen on kansatieteen yliopistonlehtori.

Nuorisotyön sukupolvet XYZ. Kokemuksia kirjaimista, toim. Minna Heikkinen & Terhi Lehtinen (Turku: Nuoperi, 2017) on myynnissä UTUshopissa.

Kirjan lopussa on avoin kirjoituspyyntö:
Tunnetko olevasi X, Y tai Z? Kerro se meille! Kerro onko sukupolvella merkitystä? Siirrytäänkö Suomessa kohta Å-sukupolveen? Kaikkialla eivät aakkoset anna tähän mahdollisuutta.