CORDIALIS-hankkeen logo

CORDIALIS-hankkeen ensiaskeleet – etävuorovaikutuskeinoin kohti saavutettavuutta

CORDIALIS-hanke on monikansallinen ERASMUS+ -hanke, jonka tavoitteena on tuottaa pedagogisia materiaaleja ja työkaluja hybridiopetukseen ja -vuorovaikutukseen. Lisäksi hanke pyrkii yhdistämään eri alojen toimijoita paikallisten kielten ja kulttuurien ympärille. Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos vastaa monikansallisen hankkeen koordinoinnista Suomessa.

Maailmanlaajuinen COVID-19-kriisi paljasti kansalaisten osittain puutteelliset digitaidot sekä digitaalisten välineiden tarpeen koulutuksessa ja toi esiin etäviestintään liittyviä ongelmia monilla ammatti- ja kulttuurialoilla. Samalla kriisi korosti etävuorovaikutuskeinojen tärkeyttä. Etävuorovaikutuskeinot parantavat opetuksen ja tiedon saatavuutta ympäri maailmaa, ja niitä kehittämällä voidaan tarjota monille eri aloille mahdollisuuksia laajempaan toimikenttään, vähentää maantieteellisistä eristyneisyyttä harvaan asutuilla alueilla sekä parantaa tiedon saavutettavuutta.

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos (KKL) on mukana monikansallisessa ERASMUS+ -hankkeessa Connecting remote areas through digital competences and cultural heritage (CORDIALIS, 2022–2024). Hanke kehittää pedagogisia materiaaleja ja työkaluja lähi- ja etävuorovaikutuksen eli hybridivuorovaikutuksen tueksi ja yhdistää eri alojen toimijoita paikallisia kieliä ja niiden kulttuuripääomaa hyödyntäen. KKL on vastuussa monikansallisen hankkeen koordinoinnista Suomessa. Hankkeen partnereina ovat kolmannen sektorin aikuiskoulutuksessa ja kulttuurialalla toimivat De l’art et d’autre Ranskassa, Lietuvos Kaimo Turizmo Asociacija Liettuassa ja Web per tutti Italiassa. CORDIALIS tekee laaja-alaisesti yhteistyötä tiede- ja taidealojen toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Turussa hankkeen yhteistyökumppaneita ovat tällä hetkellä humanistinen tiedekunta, EKKO-hanke ja Kaarinan pääkirjasto.

Pedagogisia materiaaleja tukemaan etävuorovaikutustilanteita

CORDIALIS-hanke tuottaa vapaasti saatavilla olevia opetusmateriaaleja, kuten oppaita, tehtäviä ja podcastejä, viidellä eri kiellä (englanti, italia, liettua, ranska ja suomi). Kohderyhmänä ovat nykyiset ja tulevat kieltenopettajat, aikuiskouluttajat, käsityöläiset sekä kulttuurikentän ammattilaiset.

Hankkeeseen pääsee Turussa tutustumaan ensimmäisen kerran toukokuussa 2022 pidettävässä työpajassa. Myöhemmin, helmikuussa 2023, hanke järjestää koulutustilaisuuden, jossa esitellään hankkeen materiaaleja ja tehtäviä sekä pyritään tuomaan yhteen aiheesta kiinnostuneita tahoja. Työpajat ovat kaikille avoimia ja niihin toivotaan osallistujia myös varsinaisten kohderyhmien ulkopuolelta. Jos olet kiinnostunut hankkeesta ja haluat päästä tutustumaan hankkeen alustaviin tuloksiin työpajassa, otathan yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin.

Maarit Mutta on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ranskan kielen yliopistonlehtori sekä CORDIALIS-hankkeen koordinoija Suomessa. Soila Merijärvi on kieli- ja käännöstieteiden laitoksen projektitutkija CORDIALIS-hankkeessa.

Yhteystiedot:

Maarit Mutta
maamut@utu.fi

Soila Merijärvi
sotumer@utu.fi