HKT-laitoksen uudet hallintosihteerit

Kevään ja kesän kuluessa laitoksella on aloittanut työnsä neljä uutta hallintosihteeriä. Työtehtävät ja vastuualueet ovat hallintosihteereillä pääpiirteissään samanlaiset: he hoitavat talous-asioita (mm. projektien ja kustannuspaikkojen taloudellisen tilanteen seuranta ja palkkiolaskut), avustavat Sole TM -kirjauksissa ja vastaavat myös matkasihteerin tehtävistä.

Hallintohenkilökunta. Ylhäältä vasemmalta: Maria Vasenkari, Tilda Junko, Nadja Kalliomäki, Ulla-Maija Juutila-Purokoski, Heli Kaarlela, Pirjo Kopra-Ojansuu, Sanna Eldén-Pehrsson, Anu Raula, Katariina Korpela, Erja Aarnio ja Kirsti Rosenqvist.

Heli Kaarlela on taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän uusi hallintosihteeri, mihin tehtävään hän siirtyi matkailualalta työskenneltyään yli 15 vuotta lentoyhtiössä ja liikematkatoimistossa. Heli vierailee syksyn aikana kaikissa oppiaineissa esittäytymässä ja kertaamassa lyhyesti talouden ja matkustuksen perusasioita. Tällä hetkellä Helin työhuone on Historicumissa (huone 106) ja remontin valmistuttua Komendantin talossa.

Nadja Kalliomäki on kulttuurien tutkimuksen uusi hallintosihteeri. Aiempaa työkokemusta hänellä on musiikinopettajantoimesta vakuutusmaailmaan ja viimeisen vuoden ajalta sihteerin tehtävistä biokemian ja tähtitieteen laitoksella. Turun yliopisto on Nadjalle tuttu myös opintojen kautta: hän vietti opiskeluaikansa kasvatustieteen, psykologian sekä luovan kirjoittamisen parissa ja keskittyy tulevaisuudessa vielä oikeustieteen opintoihin. Nadjan työhuone on tällä hetkellä Minervassa (huone E205), ja Komendantin talossa sitten kun sen remontti valmistuu.

Pirjo Kopra-Ojansuu on historia-aineiden uusi hallintosihteeri. Hänen uransa Turun yliopistossa on jo pitkä: valtiotieteiden maisteriksi (pääaineena valtio-oppi) vuonna 2000 valmistumisen jälkeen, hän oli yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan palveluksessa erilaisissa toimistotehtävissä. Vuonna 2009 alkaneen äitiysloman jälkeen Pirjo loikkasi hkt-laitokselle, jossa hänen työhuoneensa sijaitsee Historicumissa (huone 106).

Laura Tarkkio on kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman uusi hallintosihteeri, Marjo Kasken sijaisena vuoden 2012 loppuun. Tradenomin tutkinnon lisäksi Laura on suorittanut ktmt-koulutusohjelmassa HuK-opinnot, pääaineena kulttuuriperinnön tutkimus (FM-tutkintokin on vaiheessa = gradu tekeillä). Ennen nykyistä tehtäväänsä Laura on työskennellyt opintojensa ohessa koulutusohjelman eri hankkeissa. Työhuone on Porissa toimiston yhteydessä, huone 282.

Maria Vasenkari